Overberg

Overberg, Maarsbergen en station mogen toch uitbreiden

PRSapril2012

De gemeente Utrechtse heuvelrug mag van de provincie toch nog wat uitbreiden in Maarsbergen en Overberg. Rond station Driebergen-Zeist mag er 30.000m2 kantooroppervlak bij.

In het voorontwerp PRS 2013-2018 (Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie) vorig najaar ging vrijwel de gehele gemeente Utrechtse heuvelrug nog op slot: nergens uitbreiding, hier en daar wat inbreiding. Dat heeft de provincie in de jongste versie van het PRS iets genuanceerd. Hoewel uit de PRS blijkt dat de door de Overbergers zelf zo gewenste uitbreiding van Overberg nog steeds is uitgesloten, heeft de provincie wel ruimte geschapen voor 'kleinschalige woningbouw in de kernrandzone': 'Het provinciaal beleid stimuleert gemeenten namelijk om voor de zone rondom de kernen een visie op te stellen. Wanneer de plannen uit zo'n visie leiden tot een verbetering van de kwaliteit in die zone, zowel uit functioneel als landschappelijk oogpunt, biedt de provincie ruimte voor wat kleinschalige woningbouw. Daarmee zouden inwoners van Overberg alsnog de mogelijkheid krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen,' aldus de provincie in een toelichting.

In hoeverre deze maas in het net ook voor andere gemeenten op de Heuvelrug geldt, is onduidelijk. Het bedrijventerrein aan de oostkant van Maarsbergen mag van de provincie toch definitief met 7,8 hectare worden uitgebreid. Volgens de plannen komt daarbij ook ruimte voor een bescheiden aantal woningen, waarbij ook het nieuwe begrip 'kernrandzone' wordt genoemd. Overigens komt er door de uitbreiding van de bedrijventerreinen op de Heuvelrug -ook tussen Leersum en Amerongen mag er twee hectare bij- en de daardoor verwachte bedrijfsverplaatsingen ruimte voor 'inbreiding' van woningen. In de gehele gemeente Heuvelrug mogen er van de provincie tot 2018 maximaal duizend woningen worden 'ingebreid'. Volgende week dinsdag 17 april lichten de provinciale plannenmakers de PRS toe in het gemeentehuis in Doorn.

Nieuw in het PRS is ook de kwantificering van de kantoorontwikkeling rond het station Driebergen-Zeist. Uitbreiding van de kantoren rond station Driebergen-Zeist stond in de ontwerpvisie al wel vaag omschreven, maar pas nu is duidelijk gekwantificeerd hoeveel er bij mag: maximaal 30.000m2 bij. 'Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van EHS in het gebied,' aldus de provincie in het PRS, die daarmee de weg vrijmaakt voor bouw van een nieuw kantoor van Triodosbank op landgoed de Reehorst.

Rond de Heuvelrug mag overigens wel fors worden gebouwd. Aan de noordkant van de Heuvelrug mag de gemeente Woudenberg zich met ruim duizend woningen uitbreiden. Aan de zuidkant van de Heuvelrug mag er aan de westkant van Odijk een nieuwe wijk met duizend woningen bij en mag Wijk bij Duurstede nog 250 woningen buiten de rode contour bouwen.

 

PRSapril2012

PRSapril2012