Overberg

Verzelfstandiging buurthuis De Buurthucht in Overberg

(ingezonden)

De gemeente werkt sinds de zomer samen met het bestuur van Overbergs Belang aan de verzelfstandiging van buurthuis de Buurthucht in Overberg. Het gaat daarbij om het organiseren van meer activiteiten voor de plaatselijke inwoners. De inkomsten van deze activiteiten worden ingezet voor de betaling van de exploitatiekosten van buurthuis de Buurthucht..

De gemeente heeft de SESAM Academie ingeschakeld om het bestuur van Overbergs Belang te ondersteunen en te adviseren. De SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau. Zij zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om organisaties met vrijwilligers te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

Donderdagmiddag 11 oktober wordt om 16.00 uur in buurthuis de Buurthucht het plan van aanpak voor de verzelfstandiging ondertekend door de gemeente, de SESAM Academie en het bestuur van Overbergs Belang.

 

 

DORPSHUIS "DE BUURTHUCHT" IN OVERBERG KRIJGT PROFESSIONELE HULP VAN ERVAREN VRIJWILLIGERS

Met ingang van 1 januari 2013 komt de jaarlijkse subsidie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan De Buurthucht te vervallen. Daardoor ontstaat een gat in de begroting. Het betekent dat er nieuwe inkomstenbronnen gevonden moeten worden wil het buurthuis zijn belangrijke werk in de locale gemeenschap kunnen blijven uitoefenen. Het gemeentebestuur heeft toegezegd het dorpshuis daarbij een handje te willen helpen door inschakeling van de SESAM Academie. In de komende maanden zal een SESAM Adviseur samen met het bestuur van het dorpshuis plannen ontwikkelen voor het vinden van nieuwe inkomstenbronnen. Tevens zal het bestuur geholpen worden bij het opzetten en implementeren van een meerjarenbeleidsplan.

Menigeen zal zich afvragen : SESAM Academie, wat is dat? Het woord SESAM is een samentrekking van SEnioren en SAMenleving. De SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau. SESAM Adviseurs van 55 jaar en ouder zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om organisaties met vrijwilligers te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Aandachtsgebieden zijn strategie, organisatie, coaching, marketing en communicatie, financiën, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid. Een patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, buurtbewonerscommissie, sportclub, muziek- of toneelvereniging, of welke vereniging of stichting dan ook die met vrijwilligers werkt, kan samen met de SESAM Adviseur in kaart brengen wat beter kan en waar kansen liggen. En dan vooral hoe die kansen te realiseren. Want daar gaat het om!

Zoals een voorzitter van een middelgrote vrijwilligersorganisatie zelf na een SESAM advies zei:"Ik wist wat er nodig was om onze organisatie meer florerend te maken. Maar er was iemand van buitenaf nodig om iedereen bij dat proces te betrekken. 'Vreemde ogen dwingen' zeggen ze wel. Nu, een jaar later, hebben we beter zicht op onze doelen en hoe dat aan te pakken. De taken en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie zijn verduidelijkt en door nieuwe mensen opgepakt. Iedereen beseft bovendien dat goed met elkaar communiceren essentieel is om met plezier je vrijwilligerswerk te doen". De SESAM Adviseurs hebben sinds de oprichting in 2003 door het hele land al meer dan 700 vrijwilligersorganisaties op weg geholpen. De vragen die gesteld worden zijn heel divers. En vrijwel altijd is er een SESAM Adviseur — er zijn er meer dan 80 verspreid over het land, waarvan een 15-tal in het midden van het land — die met zijn of haar kennis en ervaring samen met de vragende organisatie tot een goede en zinnige oplossing komt. Overigens zijn die SESAM Adviseurs zelf ook vrijwilliger. Dat maakt het contact zo makkelijk en ontspannen. Wie eens kennis wil maken, wordt uitgenodigd om de website te bezoeken (www.sesamacademie.nl) of een email te sturen naar info@sesamacademie.nl of contact op te nemen met Jaap Lagendijk, SESAM Adviseur en tevens regio-coördinator Midden-Nederland (jaaplagendijk@planet.nl).