Heuvelrug

CDA wil actievere rol gemeente bij glasvezel

Het CDA gaat bij de algemene beschouwingen het Heuvelrugcollege oproepen de aanleg van een glasvezelnetwerk te bespoedigen. En roept inwoners op hun motie te ondersteunen.

Dat blijkt uit een persbericht van de lokale CDA-afdeling. Volgens het CDA is de aanleg van glasvezel een zaak van de markt, maar vraagt de omvang van de Heuvelrug een actieve rol van de gemeente. 'De CDA fractie heeft daarom een motie opgesteld die het college oproept in 2013 een faciliterende rol te gaan vervullen als aanjager en coördinator voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Utrechtse Heuvelrug.' Bij de algemene beschouwingen op 29 oktober dient het CDA de motie in. In het persbericht roept het CDA verder inwoners op de motie te ondersteunen.

Glasvezel is van toenemend belang, niet alleen bij het verspreiden van internet-, telefoon- en televisiesignalen. Veel dienstverleners in de sectoren zorg, welzijn, veiligheid en onderwijs hebben een groeidende behoefte aan een netwerk met grotere capaciteit dan het huidige kabelnetwerk kan leveren. Over vrijwel geheel Nederland ligt al een glasvezelhoofdnetwerk, langs de grotere verkeersaders. In veel gemeenten is een afgeleid fijnmaziger netwerk inmiddels uitgerold, de huiskamers binnen, doorgaans via samenwerking tussen marktpartijen en particuliere initiatieven. 

Wethouder Homan wees eerder dit jaar een actieve rol van de gemeente bij de uitrol van galsvezel over de Heuvelrug af. Volgens Homan was het een zaak van de markt: 'Het is iets tussen de bekabelaars en de burgers. En blijkbaar is er hier niet genoeg animo, en dan is het voor de markt onvoldoende interessant.' Enkele weken later bleek Homan iets bijgedraaid, na een aantal gesprekken met Reggfiber, de bekabelaar die begin 2012 een netwerk in buurgemeente Wijk bij Duurstede uitrolde: ''Er zijn een twee of drie gesprekken geweest en de bedoeling is dat vanuit Amerongen een glasvezelnetwerk wordt uitgerold. Ik verwacht dat die beslissing binnen een aantal weken genomen is.'