Doorn

Twijfels over haalbaarheid Nieuw Hydepark

IMG 6301

Op landgoed Hydepark moet een nieuw ‘huis van de kerk’ verrijzen. Dagblad Trouw uit twijfels over het slagen van Nieuw Hydepark, dat ook ruimte moet bieden aan de zakelijke markt.

Emiel Hakkenes legt in Trouw het plan om voor €11 miljoen een nieuw vakantie annex conferentiehotel te bouwen naast recent uitgevoerde plannen van het kerkgenootschap PKN, zoals een nieuw registratiesysteem van kerkleden. Ook de financieel uit de hand gelopen verbouwing van het voormalig militair hospitaal in Utrecht tot nieuw kerkelijk hoofdkwartier passeert de revue. Die verbouwing is begeleid door het consultancybureau dat nu ook verantwoordelijk is voor het plan voor Hydepark. Volgens Bakkenes ‘mag de les van vorige megaprojecten zijn dat het ondanks de deskundigheid toch behoorlijk kan tegenvallen.’

Hakkenes noemt in zijn analyse het plan van de PKN voor een Nieuw Hydepark  ‘een vlucht naar voren. ‘Het landgoed hangt inmiddels als een molensteen om de nek van de kerk. Een onderzoeksbureau heeft berekend dat het kerkgenootschap zo’n 8 miljoen kwijt is aan Hydepark als gevolg van achterstallig onderhoud. Makelaars en vastgoedadviseurs raden verkoop van het landgoed af, mede door de huidige ongunstige stand van de vastgoedmarkt.’
 

IMG 6301

Het plan moet nog goedgekeurd worden door de synode van de PKN, vergelijkbaar met een algemeen bestuur. Mocht het doorgang vinden, dan zullen het huidige hoofdgebouw middenop het landgoed en het Rooseveltgebouw langs de Arnhemsebovenweg plaatsmaken voor een centraal gebouw, gesplitst in enerzijds een vakantiehotel voor ‘diakonale vakanties’ en anderzijds een conferentiehotel voor conferenties en bijscholing van predikanten. ‘Daarnaast’, schrijft de kerk, ‘staat het Conferentiecentrum, voor zover de capaciteit dit toelaat, beschikbaar voor andersoortige en zakelijke bijeenkomsten.’

Het nieuwe gebouw zou volgens het businessplan ruim tachtig bedden tellen, waar de twee oude gebouwen samen bijna honderddertig bedden telden. Met de bouw zou een investering gemoeid zijn van €11 miljoen, waarbij een nieuwe beheersstichting er tien inbrengt , en de kerkleden zelf nog een miljoen op moeten hoesten via een inzamelingsactie. De totale oppervlakte zou 4.800m2 bedragen. De PKN noemt het ‘een plan waarin het ‘oude’ Hydepark verenigd zou worden met het Rooseveldthuis, met behoud van de eigenheden van beide huizen.’ 

IMG 6289

 

Zakelijk toerisme

Hoe het landgoed en haar monumenten zelf onderhouden moeten worden, staat niet in het plan. ‘Het onderhoud van de opstallen en het terrein, en het mogelijk verkopen van onderdelen daarvan zijn buiten dit voorstel gelaten. Daarover dienen nadere afspraken te worden gemaakt,’ aldus het businessplan. Het landgoed dateert uit de 19e eeuw. Vanaf 1885 verrees er met veel koloniaal geld een paleisachtige buitenplaats. In WOII vorderden de Duitsers de buitenplaats als regionaal hoofdkwartier. In 1942 bombardeerden de Britten het gebouw, waar weinig van overbleef. Tijdens een Duits drankgelag tegen het einde van de oorlog gingen ook de laatste resten op in rook, nadat opgeslagen munitie explodeerde. 

Met de bouw van het nieuwe conferentiehotel zou het zakelijk toerisme op de Heuvelrug verder in aanbod toenemen. Zakelijk toerisme geldt als een belangrijke pijler van de Heuvelrugeconomie. Naast de bestaande grotere centra Beukenrode, Zonheuvel, Kaap Doorn, Kasteel Sandenburg en de Baak is een aantal kleinere landgoederen en hotels actief op de zakelijke markt. Recentelijk is daar landgoed Broekhuizen bijgekomen.

Ook landgoed Beukenrode onderhandelt met de gemeente over uitbreiding. De Sint Augustinusstichting -eigenaar van Beukenrode- zou daarbij een groot deel van de bestaande bebouwing willen slopen voor nieuwbouw, waarvan een gedeelte zou worden betrokken door het naastgelegen Bartimeus. Gemeente en Beukenrode verschillen nog van inzicht over de mate van uitbreiding, omdat niet vast staat welk gedeelte van de bestaande bebouwing legaal is. Met dit geschil is Beukenrode naar de Raad van State gestapt, die er begin november over beslist. 
 

IMG 6283

Of de plannen voor Nieuw Hydepark al met het gemeentebestuur zijn besproken is hillridge nog onbekend. Vragen daarover zijn inmiddels richting het gemeentehuis gestuurd. Het gaat overigens niet alle landgoederen voor de wind. Van Kasteel Sterkenburg werd onlangs duidelijk dat die nog maar moeilijk kan rondkomen: het staat te koop. Maar volgens de eigenaren -vastgoedondernemers Van Helsdingen- betreft dit louter een ‘herfinanciering’ van het kasteel en de bijgebouwen. 

De provincie Utrecht becijferde onlangs dat landgoederen en buitenplaatsen op de Heuvelrug -de zogenaamde Stichtse lustwarande- gezamenlijk ‘maatschappelijke baten’ van €598 miljoen vertegenwoordigen, of omgerekend €31 miljoen per jaar. Dat bedrag komt voornamelijk voor rekening van het relatief hoge woongenot – en de daarmee samenhangende woningwaardes-  van de woningen in het gebied, hoog gewaardeerd vanwege de nabijheid van de landgoederen en buitenplaatsen. Volgens het rapport zou het ‘versoepeling en maatwerk in regelgeving’ en ‘goedkope leningen uit een roterend fonds’ rechtvaardigen. 

Provincie en gemeentes in het gebied hebben de regelgeving rond buitenplaatsen de laatste jaren al enigszins versoepeld. De gemeente Heuvelrug stelde afgelopen jaar een lijvig ‘beleidskader nieuwe landgoederen‘ vast, waarmee landgoederen gemakkelijker  gebouwen van functie kunnen doen veranderen, of uitbreiden. Hiermee zouden ze inkomsten kunnen genereren waarmee ze hun landgoed kunnen onderhouden. Kasteel Broekhuizen in Leersum en landgoed ’t Stort in Maarn zijn daarvan recente voorbeelden. 

IMAG0122

IMAG0118

IMAG0120-1