Heuvelrug

Live-blog algemene beschouwingen 2012

Vanavond algemene beschouwingen der Heuvelrugse politiek. Als aanvulling op het rechtstreekse audioverslag via internet hieronder wat zinnen ter aanduiding, of voor de context.

22.41 uur Burgemeester sluit vergadering, tenminste: voor pers en publiek. Verder nog geheime dingen. Donderdag verder, met op elkaar reageren en stemmen over moties en amendementen.

22.31 uur Bespreking agenda's komende maanden.

22.21 uur Over problemen op het Doornse sportpark Tuilland (voetbalclub DEV bouwt nieuwe kleedruimtes), waar vergeten is -of te laat begonnen- een btw-nummer aan te vragen en nu liquiditeitsprobleem dreigen, die de wethouder wil  oplossen met garantstelling. Scheltinga (PvdA/GL) twijfelt hiermee akkoord te gaan, het zou precedenten scheppen en de gemeente loopt hiermee volgens hem risico's. "We lopen kans op ons gezicht te gaan.' Volgens wethouder Van Oostrum loopt de gemeente nauwelijks risico. Raadslid Streekstra meent dat er kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan bestuurders, om zaken zoals deze te voorkomen.    

22.19 uur Verhoef over toekomst Torbijnpanden, vraag van BVH, over voormalig jongerencentrum Fort Doorn hier tegenover Cultuurhuis. Is van Heuvelrug Wonen en we hebben als gemeente ingestemd met plan, dat wegens crisis nu helaas niet wordt uitgevoerd. Maar uw boodschap zal ik opnieuw onder de aandacht van Heuvelrug Wonen brengen want ik ben het met u eens dat de panden in deze staat geen sieraad voor Doorn zijn.

22.16 uur Verhoef over terug naar drie wethouders: Ik had het al druk, en nu heb ik het gevoel wel erg veel bordjes hoog te moeten houden en kom vaak niet toe aan het beantwoorden van emails is het is soms wel erg zwaar. Donderberg, daar komt binnenkort meer duidelijkheid over wat de ontwikkelaars nu van plan zijn. Gemeente loopt in elk geval geen extra financieel risico. 

22.11 uur Wethouder Verhoef over dienstverlening: wordt druk gemonitord en we hebben via slim@work-traject geinvesteerd in verbetering, zoals daar is de nieuwe website. Verder krijgen we het dorpsgericht werken, waarbij we luisteren naar en gebruik maken van de deskundigheid van inwoners. Morgen volgt daarover een brief hoe we dat dorpsgericht werken uniform willen aanpakken en signalen uit de dorpen beter willen oppikken en daarover gaan we praten met de dorpen. Dit ook ter aanvulling op CDA-motie, die daardoor overbodig is geworden, omdat die overeenkomt met wat wij willen. 

22.08 uur Van Oostrum wijst motie voor subsidie aan dorpshuizen Maarn en Overberg af. Geen geld voor en ze redden het zo ook wel. Boonzaaijer (SGP) interrumpeert dat Leersum (Binder) wel erg veel geld krijgt en daar misschien iets af kan en naar Maarn en Overberg en daar iedereen mee gered is. Wethouder zegt dat het verschil is dat Leersum eigendom is en Maarn en Overberg niet.  

22.05 uur Van Oostrum: Jongerenraad, daar werken we goed mee samen, dus daar hoort een stukje ondersteuning bij. Daar heb ik geen motie voor nodig. Interruptie Van Amerongen (CDA): dus ze krijgen €5.500? Van Oostrum: ik weet niet of dat €5.500 wordt, maar ze krijgen een vergoeding. 

21.55 uur Van Oostrum: Jongerenraad steun ik van harte, maar ze weten nog niet hoe precies hoe ze de raad willen vormgeven, komt eind november. CDA-amendement bezuiniging Welnuh, ben ik niet mee eens, terugdraaien bezuiniging jongerenwerk. Dit is maar een kleine terugstap, daar hebben we lang over gediscussieerd. Kennelijk hebben ze dat intern niet goed gecommuniceerd. Is al twee jaar geleden afgesproken, is ook aanzienlijk verlicht door het jongerencentrum hiervoor (Fort Doorn) te verhuizen naar goedkopere Steinheim en in Maarn helemaal geen locatie te openen. Inmiddels merken we overigens dat er wel problemen zijn in Maarn en willen ze daar graag een locatie en dat ga ik morgen in het college bespreken hoe dat moet. Deze bezuiniging is goed uitvoerbaar, hoewel we hadden gehoopt dat meer vrijwilligers en ouders zouden mee gaan draaien in de jongerencentra. Bezuiniging wordt overigens binnenkort opgevangen door buurtcoach en combinatiefunctionaris, en dan hebben we meer lijntjes dan ooit tevoren. En overigens er is gewoon geen geld voor terugdraaien bezuiniging jongerenwerk. 

21.50 uur Wethouder Van Oostrum over Revius (nieuwbouw): willen discussie starten met Revius in voorjaar. Hoeksteen (sluiting, verhuizing of renovatie): vergelijkend onderzoek binnenkort klaar. Drie wethouders (sinds de vierde wethouder opstapte): inderdaad iets drukker, of echt wel drukker. 

21.45 uur Homan zegt dat hij open staat voor glasvezel (motie CDA), maar dat het aan glasvezelbedrijven zelf is om de kabel te leggen. Karssen interrumpeert dat de gemeente kennelijk belemmeringen opwerpt, omdat de gemeente zelf opengelegde trottoirs wil laten sluiten, en zich daar door kabelbedrijven voor laat betalen. Homan zegt dat hij trots op standpunt dat de kabelaars alles netjes achter moet laten. Daar staat een bedrag voor dat de Essents en Nuons van deze wereld wel  betalen. Maar glasvezelkabelaars hebben kennelijk geld er niet voor over om straat netjes dicht te leggen. Het gaat kortom, om geld. Glasvezelaars willen volgens Homan zijn prijs niet betalen. 

21.36 uur Wethouder Homan reageert kort op teksten en moties. Valt niet mee, werken met drie wethouders. Is een zware belasting. En ook hier weer complimenten voor CDA-filmpje. Terzake: Homan wijst D66 amendement af, voor financiering extra uren bedrijfscontactfunctionaris, die als schakel tussen gemeente en ondernemers moet dienen. Geen geld voor, dat kunnen ondernemers misschien zelf wel doen. Amendement-indiener Eggink zegt dat hij vraagt om een verschuiving van geld binnen de afdeling, naar de functionaris, die moeilijkheden achteraf voorkomt en daarmee vooraf juist geld zal besparen. Homan zegt dat hij geen  €11.500  kan vinden die dat zou kosten, dus kan het niet.

21.35 uur Ook burgemeester complimenteert CDA met filmpje en verwacht volgend jaar meer filmpjes of Prezis. Hillridge begrijpt alle complimenten eerlijk gezegd niet zo goed. 

21.14 uur Hillridge moet constateren dat het vanavond een matte vertoning is en dat dit zijn weerslag heeft op dit slappe verslag. Excuses. Misschien krijgen we nog de geest. En gelukkig is er het rechtstreekse audioverslag natuurlijk. Werkt dat een beetje, lieve lezers? Hierboven op het balkon in elk geval niet goed, hopelijk thuis op de bank wel. En hoe is het met orkaan Sonya?

21.08 uur Burgemeester somt moties (9) en amendementen (2) op en schorst de vergadering. Alle redevoeringen nu, vanavond of morgenochtend terug te vinden op de gemeentelijke website, hoort hillridge zojuist.

21.00 uur SGP-raadslid Boonzaaijer sluit af: Algemene beschouwingen zijn over het algemeen algemeen en beschouwend. En gaat over op kritiek op de begroting, onderhoud wegen, bezuinigen combinatiefunctionaris. Waardering voor bedrijfscontactfunctionaris, handhaving zondagsrust. Zie verder voor details hier.

20.51 uur Groenlinks/PvdA-raadslid Hans Waaldijk complimenteert CDA met filmpje: moderne wijze van presentatie. Somt dingen op die niet goed gaan, maar ook vier kansen. Klik voor gehele tekst hier.

20.40 uur CDA komt met een filmpje, soort Zendtijd Politieke Partijen, in plaats van ronde redevoering, Ook hier een opsomming van problemen en bezwaren, en wegens technische problemen ook hier een voordracht met horten en stoten. CDA komt met zeven moties.

20.31 uur Van Valkenburg namens de VVD. Begroting op orde, ook door nieuwe manier van rapporteren. Gaat goed, complimenten hiervoor. Solide en toekomstbestendige begroting heeft voor ons prioriteit. Link naar tekst

20.21 uur Streekstra van lokale partij BVH. OOk hier een opsomming van bezwaren, in een verhaal helaas zonder kop of staart.  Link naar tekst

20.10 uur CU-raadslid Karssen noemt zijn voordracht: crisis. Jeugdwerklozen, laat geen verloren generatie opgroeien in armoe en werkloosheid. Pakken zelf de handschoen op met oprichting jeugdraad, geef ze daar geld voor. Wat me brengt op bezuinigen op jongerenwerk. En de brief van de wijkagenten daar niet op te  bezuinigen. En verdere opsomming van vragen en misstanden, waarvoor hillridge verwijst naar CU-website.  

20.01 uur Eggink, D66 mag als tweede, terwijl op de achtergrond een rotje afgaat. Eggink: Hoe gaan we om met het weinige geld dat we tot onze beschiking hebben. Gelukkig hebben we internet. Initiatieven, zoals Heuvelrug Energie, en watertappunten over de gehele Heuvelrug. Particuliere initiatieven naast de horizontale gemeente, die niet meer als vadertje staat voor de mensen zorgt . Het gaat misschien langzaam, maar het gaat wel. Stellen voor bedrijfscontactfunctionaris veilig te stellen, zullen daar een amendement voor indienen.Verhouding van gemeente met inwoners versneld moderniseren, van zondagsopenstelling tot zelf bepalen of je de boom in je eigen tuin wel of niet zal kappen.  Zie voor volledige beschouwing deze link. 

19.53 uur SP-raadslid Van Geijtenbeek bijt spits af met zijn algemene beschouwing. Over uitverkoop van wat van ons allemaal is. Over wekelijks verkeerskwartiertje met wethouder Homan over wat er nu weer mis is. Zie voor volledige tekst deze link.

19.51 uur Digitaal Notuleren heeft live-uitzending van gemeenteraad klaargespeeld, zij het wat haperig. Ter plaatse in ieder geval niet via internet te volgen.

19.50 uur SP, CDA en SGP en CU laten weten tegen voorstel bezuiniging openbaar- en wegonderhoud te stemmen.

19.49 uur SP-raadslid Van Geijtenbeek motiveert de SP-actie van vanochtend om de betreden der gemeente voor eigen risico te verklaren.  Niet meer onder de boom parkeren, kijk uit voor stoeptegels.

19.48 uur Kennelijk heeft de gemeente hierop gerekend, want er is gewoon een notulist aanwezig.

19.42 uur Opening vergadering. Audiioverslag schijnt niet te werken. Dus moet hillridge toch aan de bak.

19.30 uur Een in memoriam van Jan Koudijs, met woorden van de fractieleider van Groenlinks, Hans Waaldijk.