Heuvelrug

SP: bezuiniging op openbaar onderhoud schandalig

IMG 1815

In een typische SP-actie zijn toegangsborden tot de Heuvelrugse kernen vanochtend omhangen met een waarschuwing: betreden op eigen risico.

De SP-actie is een reactie op de geplande bezuinigingen op het openbaar onderhoud van wegen en groen. Om de begroting rond te krijgen wil het college dat onderhoud tot een minimum beperken. De SP  noemt het voorstel 'schandalig': 'Groen zal niet of nauwelijks meer onderhouden worden en scheve tegels, slecht onderhouden speelplaatsen en kuilen in de weg kunnen leiden tot ongelukken en verloedering.'

Volgens de SP is de bezuiniging bovendien pennywise, maar poundfoolish: Zeker is dat versobering van de openbare ruimte tot kapitaalvernietiging leidt. Uiteindelijk zal er toch herstel moeten plaatsvinden, de kosten daarvan kunnen wel eens hoger uitvallen dan de nu voorgenomen bezuinigingen,' aldus een persbericht van vanochtend.

IMG 1815

De Sp is boos dat de bezuiniging vanavond niet besproken wordt, maar als hamerstuk dreigt te passeren. Collegepartijen VVD, D66 en GL/PvdA kwamen in het voorjaar de bezuinging op het onderhoud van de openbare ruimte  overeen in de zogenaamde kerntakendiscussie. De besparingen lopen op tot €400.000. Vorig najaar en dit gehele jaar wordt de bezuiniging overigens ook al uitgevoerd. Volgens een beleidsnota van de gemeente zullen de begraafplaatsen, dorpscentra, parken en parels voldoende, maar zal het meerendeel van de openbare ruimte de komende jaren minimaal onderhouden worden.

Begraafplaatsen blijven vallen onder niveau A: Meer dan de functie vereist. De openbare ruimte ligt er goed bij. Dorpscentra, 'parels' en parken zullen teruggeschaald worden naar niveau B: Functioneel, sober en doelmatig. De openbare ruimte ziet er redelijk uit, er is regelmatig wat op aan te merken. De rest van de openbare ruimte wordt teruggeschaald naar nvieau C:  Onrustig beeld, met enige discomfort of hinder. Schade en vervuiling zijn zichtbaar aanwezig. Over het algemeen functioneert de ruimte nog wel. Onveilige situaties treden incidenteel op.

Wethouder Homan gaf eerder toe dat het openbaar groen inderdaad zal 'verruigen', de randen van wegen in het buitengebied zullen kunnen gaan afbrokkelen, maar dat onveilige situaties ook in de toekomst direct zullen worden opgelost. Overigens wil de gemeente inwoners gaan inschakelen bij het onderhoud van groenstroken rond hun huis. De gemeente meldde eerder deze maand dat er inmiddels 106 onderhoudscontracten met inwoners zijn afgesloten.

SInds oudjaar 2010 in Driebergen een scholiere verongelukte vanwege een besneeuwd fietspad ligt het wegonderhoud van met name fietspaden op een goudschaaltje. Vorig najaar kruisden wethouder Homan en raadslid Boonzaaijer nog de degens over het onderhoud van de fietspaden. Eerder dit voorjaar wees de gemeente Heuvelrug een verzoek van de gemeente Zeist af om gezamenlijk het fietspad tussen Driebergen en Austerlitz op te knappen. Vorige maand kwam een plan om de fietspaden langs de Driebergse Hoofdstraat te verhogen en verbreden naar buiten, maar bleek tegelijkertijd dat er geen geld is om dat plan uit te voeren.