Heuvelrug

Bruggenbouwers peilen behoefte aan nieuwe politiek

enkwete brggbwrs

De groep bruggenbouwers vraagt Heuvelruggers via een enquete of ze in de toekomst bij gemeentelijke planvorming betrokken willen worden. 

De enquete is in een paar minuten af te ronden en focust op de behoefte van inwoners om mee te denken over plannen van de gemeente. Volgens bruggenbouwer Hollestelle is het laten meedenken en -praten van burgers de toekomst van een levende democratie: 'De overheid moet leren los te laten en veel meer vertrouwen hebben in de betrokkenheid van geïnteresseerde inwoners. De tijdgeest wijst duidelijk in die richting, 'aldus Hollestelle in een begeleidend persbericht.

De groep zegt zich in te spannen voor het slaan van de brug tussen inwoners en gemeente op de Heuvelrug, omdat ze niet onverschillig wil toekijken of 'een tegenpartij' oprichten. Hiermee lijkt de groep te refereren aan de Heuvelrug Beweging, die in juni het levenslicht zag, maar waar sindsdien weinig meer van is vernomen. 'Je kunt ook inzetten op optimisme en goede bedoelingen en proberen samen nieuwe wegen te ontdekken. De Bruggenbouwers kiezen voor de laatste optie; de nieuwe politek,' aldus de bruggenbouwers in hun persbericht.

Daarin meldt de groep verder dat ze de resultaten van de enquete willen gebruiken in een 'dialoogavond', die kort na de jaarwisseling moet plaatsvinden. Dat is een stuk later dan gepland; eerder zeiden de bruggenbouwers dit najaar al de resultaten van hun onderzoek naar de kloof tussen gemeentebestuur en haar burgers te willen delen met inwoners. Die planning is bijgesteld omdat de groep eerst in een aparte bijeenkomst ook de visie van ambtenaren wil horen, in een intern debat genaamd 'De Inspiratie'. Die bijeenkomst vind in december plaats. 

De groep bruggenbouwers ontstond na een dialoogavond die het gemeentebestuur begin dit jaar organiseerde, om in contact te komen met ontevreden inwoners en inwoners die de kloof tussen bestuur en bevolking willen overbruggen. Uiteindelijk telt de groep voornamelijk mensen die in het dagelijks leven ook al met dit bijltje hakken, zoals organisatieadviseurs en communicatiespecialisten. 

enkwete brggbwrs