Heuvelrug

Heuvelrugenergie start pilot

De cooperatieve vereniging Heuvelrug Energie (Hé) start vanavond de levering van energie aan groep van 25 testers. Hé wil die energie lokaal gaan opwekken.

Hé is afgelopen juli opgericht door een een groep mensen die om verschillende redenen gefascineerd zeggen te zijn door lokale opwekking en distributie van groene, duurzame energie. Vanavond zal Hé heuvelrugwethouder Bert Homan als eerste klant aansluiten, samen met vierentwintig andere early adaptors, allen leden van Hé . Na een testperiode van drie maanden is het de bedoeling dat nieuwe leden kunnen toetreden tot de cooperatie, die graag ook zelf energie wil gaan produceren.

Gedacht wordt daarbij aan biovergassingsinstallaties, zoals de gemeente die wil gaan bouwen voor de verwerking van het groenafval. Ook loopt er voorstudie voor een pilot met agrariers uit Heuvelrug, Wetering en Krommerijn die biogas willen gaan produceren,  al dan niet voor Hé. Verder staat een pilot met zonnepanelen op Heuvelrugse daken op het programma.