Heuvelrug

Raad wrikt tevergeefs aan betonnen begroting

566

Zeven uur lang vergaderde de Heuvelrugse gemeenteraad over een begroting van 70 miljoen, waar het uiteindelijk vrijwel niets aan wist te veranderen. 

In beton gegoten, noemde CU-raadslid Karssen de begroting, waarin de wethouder financien Homan maar weinig speelruimte had ingebouwd om de lokale politiek hun stokpaardjes te laten berijden. Eigenlijk mocht dat ook niet van Homan; zijn begroting mocht niet opnieuw het gevaar lopen net als vorig jaar te worden afgekeurd door de provincie. Noodgedwongen beperkte de vergadering -die zich over twee avonden uitstrekte- zicht daarom tot bijzaken, verwoord in een twaalftal moties. Tweeenhalf ervan haalden de eindstreep: een verdubbeling van de uren (18 naar 36) van de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris (bcf), een kleine startsubsidie aan de nieuwe jongerenraad en een iets dikkere vinger in de pap bij de uitwerking van verkeersplannen.

De laatste motie lijkt bedoeld om de reconstructie van het fietspad langs de Driebergse Hoofdstraat meer prioriteit toe te kennnen. Dat fietspad is al vaak beloofd en lang verwacht, sinds oudjaar 2010 een scholiere op de smalle fietsstrook verongelukte. Een plan voor verhoogde en verbrede fiestpaden ligt ook al klaar, maar geld is er nog niet voor gevonden. De motie is meteen een douceurtje voor de algemene kaalslag in het budget voor wegen en openbare ruimte, dat grofweg is gehalveerd. Welke straten de komende jaren wel in aanmerking komen voor een opknapbeurt is nu de grote vraag, waarin de gemeenteraad via de motie iets meer te zeggen in heeft gekregen.

566

Een tweede motie die brede steun kreeg betrof de uitbreiding van de uren van de bedrijfscontactfunctionaris (bcf). Dat is een ambtenaar die ondernemers helpt in de zoektocht naar de juiste ambtenaar, achter het juiste loket binnen het voor ondernemers soms taaie labyrinth der gemeentelijke organisatie. Overigens krijgt de bcf er naast de achttien extra uren ook een extra taak bij: om het ook coalitiepartj PvdA/GL naar de zin te maken werd de motie -afkomstig van D66- uitgebreid met de 'ambitie' meer langdurig werklozen aan een lokale baan te helpen. 

Een laatste motie haalde het uiteindelijk nog even niet: een klein financieel duwtje in de rug van de nieuwe jongerenraad Heuvelrug. Volgens indiener CDA verdiende die jongerenraad een onkostenvergoeding van €2500. Hoewel er brede sympathie bestond voor de gedachte, wilde pecies de helft van de gemeenteraad daar geen vast bedrag aankoppelen, en staakten uiteindelijk de stemmen. De eerstvolgende vergadering zal er opnieuw over gestemd moeten worden. De discussie over de subsidie deed VVD-raadslid Van der Zee zuchten: 'Ik heb even getimed, we praten nu al bijna een half uur over een bedrag van €2500. Ik denk dat we dat intussen al hebben opgemaakt.'

Elf andere moties en amendementen haalden de eindstreep niet. Dat deed de gehele begroting 2013 uiteindelijk wel: met steun van coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA/GL kan wethouder Homan zijn begroting nu ter goedkeuring aanbieden aan de provincie. Verwacht wordt dat die per 1 januari het preventief toezicht laat vieren. 

Lees ook: Raad Heuvelrug: Glasvezel is achterhaalde techniek
Lees ook: BVH: Je moet geen dorpen voortrekken