Heuvelrug

BVH: geen dorpen voortrekken

Volgens de lokale oppositiepartij BVH lijkt het alsof sommige Heuvelrugdorpen worden voorgetrokken. Andere partijen beamen het beeld, maar steunen BVH niet.

Het Maarnse BVH-raadslid Van Hensbergen vindt het niet langer te verkopen dat er jaarlijks tonnen naar de cultuurhuizen in Doorn en Leersum gaan, terwijl de subsidies aan de dorpshuizen in Maarn (€27.000) en Overberg (€6.200) volgend jaar tot nul worden teruggebracht. Hensbergen: 'De vraag is: mag het sociaal-cultureel leven in Maarn niets kosten, en in Leersum en Doorn wel? Dat is meten met twee maten'.  Hensbergen diende namens haar partij Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) afgelopen week daarom een motie in, die vroeg de 'afgesproken bezuiniging op de subsidie dorpshuizen in Maarn en Overberg ongedaan te maken'. 

De gemeente vindt dat er juist wel met twee maten gemeten moet worden, omdat de cultuurhuizen in Doorn en Leersum  in eigendom zijn, en de beide dorpshuizen in Maarn en Overberg niet. Kortom: om de cultuurhuizen kan de gemeente simpelweg niet heen. Via directe subsidies en ondoorzichtige subsidieconstructies aan bibliotheken en andere gebruikers -in Doorn is dat de gemeente zelf- kunnen de kapitaallasten voor de cultuurhuzien nog maar net opgehoest worden. D66-Raadslid Eggink vond dat ook wel een probleem: 'We hebben daar gewoon een heel duur blok aan ons been. Daar moet een heleboel geld heen en dan hebben ze nog steeds niks. Alleen een heel duur gebouw.'

Egginks coalitiegenoot Waaldijk vond het ingewikkeld om alle kernen over dezelfde kam te scheren. 'Ik herken wat mevrouw Hensbergen zegt; het lijkt of er met twee maten gemeten wordt, want met het zwembad en sporthal Hoenderdaal gaat er ook veel geld naar Driebergen.' Gelukkig zei Waaldijk, is wethouder Verhoef via nieuwe beleidsinstrumenten als 'woonservicegebieden' en 'dorpsgericht werken' bezig de gemeentelijke sociaal-culturele ondersteuning opnieuw vorm te geven. Waaldijk: 'Zo  moeten we zoeken naar oplossingen voor dure problemen. Dat is voor ons de reden niet met deze motie in te stemmen.'  

Volgens Eggink gloorde er bovendien hoop: 'Ik hoor dat er in het dorpshuis in Maarn veel kracht zit, en dat niet per se naar de gemeente gekeken wordt voor geld.' Volgens Waaldijk zijn subsidiestromen sowieso verleden tijd :'Het is niet meer zo dat deze gemeente in staat is om alles te steunen. Dat zullen we anders moeten doen. De gemeente heeft niets meer te bieden.' SP-raadslid van Geiijtenbeek vroeg zich vervolgens hardop af wat de rol van gemeente dan moet zijn: 'En dan, als je niets meer te bieden hebt? Ik ben ook in Maarn geweest. Ik heb ook gezien dat het druk is en dat er voldoende ideeen zijn. Dan denk ik: wat kunnen we deze mensen bieden?'

Volgens Hensbergen is de rol van de dorpshuizen in Maarn en Overberg bovendien veel bepalender voor het sociaal culturele leven dan de beide cultuurhuizen, omdat er in Leersum en Doorn sowieso meer te doen is. Hensbergen: 'Je kunt de mensen niet laten meebetalen, terwijl er geen cent naar de eigen leefbaarheid gaat. Inderdaad is er veerkracht, maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier over eerlijk delen. Dus als u vindt dat het sociaal culturele leven in Maarn en Overberg ook wat waard is, wordt u verzocht voor de motie te stemmen.'  Dat deed -behalve de BVH- uiteindelijk niemand.