Heuvelrug

Herindeling gelukt/mislukt

In het Reformatorisch Dagblad een kort tweegesprek aan tussen een voormalig voor- en tegenstander van de herindeling op de Heuvelrug.

Aanleiding is het voornemen van het kabinet Rutte om gemeenten te laten fuseren tot rond de 100.000 inwoners, omdat grote gemeenten beter zouden zijn toegerust voor de taken die de rijksoverheid ze toeschuift. Zowel onenigheid als ongerustheid overheersen het debat sindsdien, reden dat het RD een aantal recente herindelingen onder de loep neemt.

In de aflevering van vandaag de Doornaars Hielema en Doelman, destijds voor- en tegenstander van de herindeling. 'Wel constateer ik dat de gemeente met een betere dienstverlening op de goede weg is, en dat ze als gelijke van de buurgemeenten meer macht heeft in regionale samenwerkingsverbanden, 'aldus Hielema. 'Het is wetmatig: schaalvergroting is wel duurder, maar niet beter voor de burgers en de democratie. Als ik de fusie kon terugdraaien, zou ik dat doen, 'aldus Doelman in het FD.