Heuvelrug

Kantoor Triodos krijgt vorm

Hfdkntr Triodos

Het binnenlands hoofdkantoor van de Triodosbank krijgt vorm. Net als de parkeergarage van Trooster, en het duurzaamheidspark van wethouder Homan.


Gisteravond presenteerde Triodosbank de eerste schets van het toekomstig kantoor op landgoed Reehorst: drie afgeronde paviljoenen, geschakeld en in hoogte toenemend van twee naar vijf verdiepingen, met een maximale hoogte van 23 meter. Ze moeten plaats gaan bieden aan zeshonderd personeelsleden. Allemaal krijgen ze zicht op het landgoed rondom, dat door het toevoegen van zichtlijnen beter uit de verf moet komen. Parkeren kan het personeel aan de rand van het gebied, bovengronds in een nog aan te planten nieuw bosje aan de rand van het landgoed, tegen de bestaande kantoren aan de Odijkerweg. Voor meer dan tweehondervijftig voetuigen is daar geen plaats, Triodos vestigt zich juist naast het station opdat personeel en bezoekers met de trein naar kantoor komen. Triodos directeur Matthijs Bierman wil in 2014 met bouwen beginnen.

Hfdkntr Triodos

De tocht naar het definitieve ontwerp verliep in fases, vertelden landschapsarchitect Pieter Arkenbaut en architect Thomas Rau gisteravond aan een publiek van raadsleden en geinteresseerden. Zo moest het kantoor gesitueerd worden nabij het NS-station, maar geen bestaande zichtlijnen verstoren, lager blijven dan de omringende toppen en tien meter verwijderd zijn van de kruinen van de monumentale bomen op het landgoed. Verder moesten de architecten loop- en aanvliegroutes van vogels, kleinwild en vleermuizen ontzien, en alle medewerkers het gevoel geven dat ze vooraan zitten, met zicht op het fantastische landschap van de Reehorst. ‘Het is een gebouw met alleen maar voordeuren’, aldus architect Rau.

Ondergrondse parkeergarage en kantoren Trooster

Ook werd gisterenavond weer een fractie meer duidelijk over de bouw van de P&R-parkeergarage iets verderop, direct naast het station, op het terrein van kantoorexploitant Trooster. De bestaande kantoren zijn al, of gaan nog tegen de vlakte. Onder die vlakte komt een parkeergarage voor achthonderd plaatsen, waarvan zeshonderd voor treinforensen en tweehonderd voor de werknemers van de toekomstige kantoren bovenop de parkeergarage. Hoeveel kantoren dat precies worden is nog altijd onbekend. Als compensatie voor het beschikbaar stellen van de grond mag Trooster 7.000m2  bovenop de bestaande 11.000m2  aan kantoorvolume bouwen.

Hoe die kantoren worden vormgegeven is juist onduidelijker geworden; Trooster is in zee gegaan met een andere architect, waardoor de beelden van architect Rau van vorig jaar niet meer gelden. Maar Trooster, verzekerden de plannenmakers het ongeruste publiek, zal gezien de slappe kantoomarkt ‘fasegewijs’ bouwen. De kantoren zullen getrapt in hoogte toenemen, waarbij het hoogste punt de 21 meter niet zal overschrijden, wat twee meter lager is dan het hoogste puntje van het Triodoskantoor er redelijk vlak achter.

Het was het nog even puzzelen, vertelde Pieter Laban, namens de provincie Utrecht, om de financiering van de parkeergarage rond te krijgen, maar via bijdrages van provincie, infrafondsen en Triodosbank kan er in 2014 begonnen worden met bouwen, tegelijk dus met Triodos,  mits de gemeenteraden akkoord gaan. ‘En anders moeten we terug naar het oorspronkelijke plan: een bovengrondse garage op het terrein van Abbing,’ aldus Laban. Ondergronds bouwen zou rond de €25.000 per plaats kosten, waar bovengrondse plaatsen €9.000 kosten. De zeshonderd P&R plaatsen zijn er tweehonderd minder dan de eerder geplande achthonderd. Dat streefgetal was volgens Laban gebaseerd op berekeningen uit 2007. Uit nieuwe berekeningen zou bljken dat een deel van de parkeerders afhaakt wanneer ze €4 per dag zullen moeten betalen.

zichtlijn vanuit kantoor triodos

Duurzaamheidspark

Ook weer iets meer vorm bracht wethouder Homan in zijn duurzaamheidspark, waarover de ideeen vorige week naar buiten kwamen.  ‘Let wel, het is nog slechst een idee,’ zei Homan, om te benadrukken dat hij voor de troepen uitloopt, en dat zijn geprekspartners nog geen handtekeningen hebben gezet. Maar zijn idee lijkt wel degelijk instemming te krijgen van de partijen rondom: Triodos, landgoed de Reehorst en vooral KLPD. Omdat die politiedienst wil uitbreiden moet er een nieuw gebouw voor 350 personeelsleden op de eigen parkeerplaats verrijzen. Parkeren moeten de politiemensen dan voortaan op gemeentegrond, aan de overkant van de A12, waar Homan een grote, half ondergrondse parkeergarage wil bouwen.

Daar zouden dan meteen de gasten van landgoed de Reehorst, McGregor en mogelijk ook Triodosbank hun voertuigen kunnen parkeren. Bovenop moet Homans duurzaamheidspark verrijzen, met biovergistingscentrales, een batterij zonnepanelen en andere vooruitstrevende projecten, inclusief een Hogeschool voor de Duurzaamheid. ‘En ik zie als een stipje ver boven in de lucht ook de vlieger van Wubbo Ockels,’ gaf Homan zijn ambitieuze plan nog een nieuw duurzaam likje.

Natuurcompensatie, Abbing en wonen

De nieuwbouw van Triodos, Trooster en de infrastructuur eromheen noopt de plannenmakers wel op zoek te gaan naar compensatie voor natuurverlies. Zowel Triodos als provincie als wethouder Homan haastten zich ongeruste natuurclubs te verzekeren dat ook de flora en fauna er uiteindelijk gunstig uit zullen springen. Vanuit de dure , zonet gereed gekomen faunapassage onder vde A12, aan de zuidoostpunt van het gebied, zullen aaneengesloten ecologische zones worden aangelegd, tot aan een nieuw aan te leggen kleinwildtunneltje onder de N225. Ook moeten langzaamverkeersroutes het gebied beter toegankelijk maken voor met name fietsers en wandelaars.
Direct rond het station moeten bedrijven hun bestemming kunnen veranderen, zodat minder duurzame garagebedrijven plaats kunnen maken voor duurzame kantoren. Voor het nog te slopen kantoor van Lisman is wellicht op een andere plek in het gebied plaats, liet een van de provinciale plannenmakers gisteren doorschemeren. Aan de westzijde van het gebied -langs de Odijkerweg-  tenslotte is een smalle zone voor wonen toegevoegd. Nog iets verder naar het zuidwesten mag Abbing iets ontwikkelen. Grootste kans maakt een hospice, of zorgappartmenten, in en rond de bestaande kwekerij.