Heuvelrug

Bruggenbouwers tellen stemmen

Driehonderdachtentachtig Heuvelruggers vulden de enquete van de bruggenbouwers in.  En de gemeente Heuvelrug kan leren van de gemeente Zeist. 

 

Bruggenbouwer Erwin Hollestelle -voormalig lid van groene waakhond Leefbaar Doorn-  had liever vijf, zeshonderd respondenten gezien, maar is met de bijna vierhonderd beantwoorders ook best tevreden. 'Er waren mensen die zeiden dat we met dertig al blij moesten zijn. Ik ben in elk geval blij dat er veel mensen gebruik hebben gemaakt van de ruimte om wat te vinden.'

De groep bruggenbouwers is ontstaan uit de behoefte de 'kloof' tussen bestuur en inwoners op de Heuvelrug te overbruggen. Respondenten konden in de enquete hun mening kwijt over de manier waarop de gemeente haar inwoners betrekt en raadpleegt bij de besluitvorming. Daar schort het volgens menig inwoner nogal aan, met harde oppositie en zuur verzet als gevolg. 'Je kunt ook inzetten op optimisme en goede bedoelingen en proberen samen nieuwe wegen te ontdekken. De Bruggenbouwers kiezen voor de laatste optie; de nieuwe politek,' aldus de bruggenbouwers in een eerder persbericht.

Hollestelle heeft nog niet de tijd gehad voor een zorgvuldige analyse van de antwoorden in de enquete, maar ja, als bruggenbouwer kun je de journalist moeilijk met een kluitje het riet in sturen. Dus wil Hollestelle zijn eerste indruk wel prijsgeven: 'Eigenlijk speel je net iets op de muziek vooruit………… hmmm. Wat kan ik erover zeggen. Heel veel gaat over de behoefte gehoord te worden, met name bij dingen die er toe doen. Waarbij er natuurlijk veel verwezen wordt naar het dossier gemeentekantoor. De teneur bij die opmerkingen is: 'had maar geluisterd'.

'De lijn is dat men niet op de hoogte is van dingen die er spelen, en dat als die dingen spelen men daar bij betrokken wil worden. Mensen willen hun stem  laten horen. Nu bestaat het gevoel dat dit onvoldoende mogelijk is. Het is natuurlijk de vraag: wie hebben die lijst ingevuld, zijn dat de mensen die ook echt wat vinden, of….  Dat moeten we nog verder analyseren.' Hollestelle en de andere bruggenbouwers gaan dat de komende week doen, voordat ze de resultaten over een dag of tien 'terugkoppelen' naar de respondenten  

Op 10 december volgt vervolgens een besloten bijeenkomst met bestuurders en ambtenaren, om ook daar dat algemene beeld van enquete en forumdiscussies 'terug te geven'. Hollestelle: 'We hebben daarbij nog iemand van de WRR uitgenodigd. Die heeft hierover een rapport geschreven; vertrouwen in burgers, en gaat daarover vertellen. Omdat ons verhaal niet uniek is. Wat op de Heuvelrug gebeurt, gebeurt op veel grotere schaal in de samenleving.' 

Ook komen er twee mensen van een andere gemeente iets vertellen hoe zij daar omgaan met beleidsvorming. 'Omdat in hun denken al veel meer het betrekken van de burgers zit. Wij sturen als bruggenbouwers aan op een besluitvorming die toch licht verandert. Wij vragen de politiek bij lastige dossiers de inwoners te betrekken. Niet eerst het beleid uitwerken, en dan in de staart iets van ruimte creereren waarin nog iets door burgers gevonden kan worden. Dat moet veel eerder in het proces. Deze mensen doen dat al zo.'

De vraag om welke gemeente het hier gaat werpt een nieuw probleempje op, geeft Hollestelle toe. 'Omdat het een buurgemeente is. Dus ligt dat nogal gevoelig. Dat houd ik liever even onder de pet, anders krijg je te vroeg weerstanden.' Maar redeneer je dan niet precies hetzelfde als de bestuurders die je wilt veranderen? Hollestelle: 'Ik weet nu even niet hoe ik hier mee moet omgaan. Ach, toe maar: gemeente Zeist.'  

En waarom is die bijeenkomst met ambtenaren en bestuurders besloten, geef je dan niet opnieuw de indruk dat er dingen bekonkeld worden? 'Nee, er is niets geheims aan. Maar als je het niet zo doet, loopt je het risico dat de discussie geen inhoud krijgt. Mensen moeten in vrijheid kunnen spreken, als er iets is moeten ze dat kunnen zeggen. Overigens: in februari komt er een afsluitende, openbare dialoogavond, waar iedereen welkom is.