Driebergen

Drukkerij De Jong failliet

500

De Driebergse drukkerij De Jong is failliet. Het betekent het definitieve einde van een invloedrijk bedrijf.

Het faillissement van Drukkerij De Jong is eerder deze maand toegekend, blijkt uit het bedrijfsregister op de website van de Kamer van Koophandel. Ook Print81, de Doornse vestiging van de gebroeders De Jong is volgens het register failliet. Het betekent het einde van een gevestigde naam, met invloed tot buiten Driebergen. Afgelopen voorjaar nog berichtte weekblad De Kaap over de transformatie van de kantoorwinkel van de gebroeders De Jong tot webshop De Jongs Office-Supplies. Maar ook deze webshop bestaat niet meer, hij is verkocht aan de firma Roodbeen te Nijkerk.

500

Afgelopen voorjaar vierde de drukkerij nog het 75 jarig bestaan, met een artikel in het vakblad graficus, en alweer een artikel in de Kaap. Daarin lieten de gebroeders de journalist optekenen dat ze nieuwe drukpersen hadden aangeschaft: 'Mede dankzij deze toepassingen kunnen we, ook na 75 jaar, nog steeds volop blijven meedraaien.' Maar ook gaven ze al  een kleine vingerwijzing naar een komend faillisement: 'We kunnen het nog steeds goed volhouden, maar je moet wel telkens je creativiteit aanboren en ook soepel kunnen zijn bij offertes'. 

Drukkerij De Jong -opgericht in 1936 door vader Gerke De Jong – werd vooral bekend met de uitgave Stichtse Courant, een Driebergs nieuwsblad dat tot begin deze eeuw onafhankelijk wist te blijven. Na de herindeling van de gemeente Driebergen tot gemeente Utrechtse heuvelrug verkochten de zonen De Jong het weekblad aan de Barneveldse drukkerij BDU, dat eerder al het weekblad de Kaap had overgenomen. Nog altijd verschijnt de eerste pagina van Kaap in Driebergen onder de naam Stichtse Courant. 

501

Het bedrijfsregister vermeldt nog wel het bestaan van een De Jong beheer bv, plus twee bv's op naam van de gebroeders De Jong zelf. Diverse pogingen om met de gebroeders De Jong zelf in contact te komen voor een toelichting zijn de afgelopen drie dagen helaas op niets uitgelopen.