Heuvelrug

Driebergse scholen moeten samen nieuwbouwen

Clipboard01

De gemeente wil de scholen Zonheuvel en Dolfijn Noord samen onder een dak brengen, omdat de leerlingenaantallen scherp dalen. Ouders en buurt zijn ongerust.

In het voorjaar sorteerde wethouder Van Oostrum al voor op de keuze voor een centraal schoolgebouw. Een onderzoeksbureau heeft de koers van de wethouder nu bevestigd: er moet een nieuw schoolverzamelgebouw komen voor zowel de Dolfijn Noord als de Zonheuvel. Vandaag zijn zowel ouders als omwonenden ingelicht, morgen krijgen zowel gemeenteraadsleden als pers het officiele persbericht. De nieuwbouw moet binnen twee jaar zijn begonnen. 

De hard dalende leerlingenaantallen maken de keuze voor de gemeente gemakkelijker dan verwacht. Voor 2013 stond nieuwbouw voor de Zonheuvel gepland, Dolfijn heeft recht heeft op nieuwbouw in 2019. Maar twee nieuwe gebouwen is met de laatste prognoses van het aantal kinderen niet langer verantwoord, schrijft het college. Omdat een centraal schoolgebouw bovendien efficienter en flexibeler zou zijn, wil het college voor de twee scholen samen een nieuw onderkomen laten bouwen, inclusief een nieuwe gymzaal. Het nieuwe schoolverzamelgebouw moet komen aan de Weidestraat, de locatie van de Dolfijn, vroeger Weideblomschool. De Zonheuvel ligt anderhalf huizenblok verder, aan het Burgemeesterpark.

De Zonheuvel is een christelijke basisschool die valt onder stichting De Oorsprong, een koepel die een tiental scholen in Doorn, Driebergen en WIjk bij Duurstede bestuurt. Jenaplanschool Wereldkidz Dolfijn valt als openbare school onder de stichting Wereldkidz, een regionale koepel voor openbare scholen. Uiteindelijk zullen dus zowel De Oorsprong als Wereldkidz als de gemeenteraad hun goedkeuring aan het plan moeten geven. Op Dolfijn zitten nu rond de tweehonderd kinderen, op de Zonheuvel een kleine tweehonderdvijftig. Het bestuur van Stichting de Oorsprong heeft inmiddels laten weten positief tegenover het plan te staan. Wel zou er haast gemaakt moeten worden met de uitvoering, vanwege de slechte staat van het oude schoolgebouw.

Een aantal ouders heeft inmiddels verontrust gereageerd op de plannen, omdat ze zich afvragen of de twee scholen getalsmatig wel in een enkel gebouw op de geplande locatie passen. Bovendien zou de verdubbeling van het aantal kinderen voor verdere toename van de verkeersdruk zorgen in de smalle straatjes rond de school. Volgens andere betrokkenen is er in het plan voor een nieuwe school voldoende rekening gehouden met de aanleg van kiss 'n ride stroken, en biedt de locatie Weideblom voldoende ruimte voor het nieuwe schoolverzamelgebouw. 

Ook omwonenden van de Zonheuvelschool zijn enigszins ongerust over de plannen, omdat ze vrezen voor nieuwbouwplannen zodra de Zonheuvelschool is verdwenen. De grond onder de Zonheuvel is in bezit van de school zelf, er rust vooralsnog een maatschappelijke bestemming op. Overigens is een delegatie van de omwonenden op verschillende momenten bij het onderzoek betrokken geweest, en staat die delegatie achter de samenvoeging. In het verleden heeft een buurman van de Zonheuvel geageerd tegen uitbreiding van de school die nu gaat verdwijnen, en tegen de aanleg van een kunstgrasveldje, dat hangjeugd zou aantrekken. 

In Leersum is afgelopen jaar een oudercomite in het geweer gekomen tegen een zelfde soort plan. Ook daar zouden twee scholen moeten samengaan, omdat de afzonderlijke schoolgebouwen vanwege de dalende leerlingenaantallen niet langer financieel haalbaar zouden zijn. Daar wordt de samenvoeging na het protest -en een herberekening van de cijfers- waarschijnlijk tien jaar uitgesteld, en wordt de te slopen school toch gerenoveerd.  Verschil met het Driebergse plan is dat de Leersumse scholen op grote afstand van elkaar liggen, terwijl dat bij de Driebergse scholen slechts een steenworp afstand is. 

Clipboard01

prgnssschlndrzuid