Leersum

Bibliotheek verlaat Binder mogelijk toch

Regiobibliotheek ZOUT verlaat mogelijk toch het Leersumse cultuurhuis de Binder. In Doorn gaat het de grote ruimte van het cultuurhuis delen met de Gemeentewinkel, in Driebergen met een huiswerkinstituut. 'Het is gewoon een kwestie van centen.'

De bibliotheek moet flink bezuinigen, sinds de gemeente de subsidie van €1,2 miljioen met €240.000 terugbrengt. Omdat de bibliotheek een fors deel van dat budget rechtstreeks aan de gemeente terugbetaalt in de vorm van huur, is het gaan zoeken naar goedkopere accommodatie. Afgelopen voorjaar kwam de Leersumse bevolking nog massaal in opstand tegen het gerucht dat de bibliotheek daar definitief de deuren zou sluiten. Daarop bracht de gemeenteraad de subsidiekorting met €60.000 terug, zodat de bibliotheek in de Binder kon blijven en daarmee het de functie van het cultuurhuis zou blijven versterken.

Voorwaarde was wel dat er gezocht zou worden naar medegebruikers, omdat de gemeente als verhuurder toch de €100.000 aan huur wil innen. Dat is nog niet gelukt, blijkt uit een raadsinformatiebrief van vanochtend. De bibliotheek blijft het eerste kwartaal nog wel in de Binder. In die drie maanden moet duidelijk worden of de bibliotheek intern in de Binder kan verhuizen, naar een goedkopere ruimte op de benedenverdieping. Daar zou ruimte vrij komen, omdat de peuterspeelzaal mogelijk uit de Binder verdwijnt, vanwege de nieuwe plannen voor de scholen Hoeksteen en Schakel .

Directeur Wolterbeek kan de kansen dat de bibliotheek in de Binder blijft moeilijk inschatten. Bepalend is in elk geval de huurprijs die de gemeente voor de benedenverdieping gaat vragen, mocht er inderdaad voldoende ruimte vrijkomen. Wolterbeek: 'We blijven graag in de Binder, ook omdat we de programmering van de cultuur doen. En het is een mooi gebouw. Maar ik moet hier toch echt  €40.000 bezuinigen. Ik kan het niet maken in Leersum een ton aan huur te betalen, en in de andere dorpen veel minder.' De keus, zegt Wolterbeek,is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Die moet zorgen dat de huurpijs binnen redelijke grenzen blijft: 'Het is gewoon een kwestie van centen.'

Mocht de verhuurconstructie in de Binder niet lukken, dan verhuist Wolterbeek per 1 april alsnog naar het woonzorgcomplex de Schermerij, in het centrum van Leersum. Daar kan de bibliotheek beneden in het atrium terecht, tegen een veel voordeliger huurprijs. 'Daar zouden we ook heel mooi zitten. Lekker dicht bij de supermarkt, dan krijg je veel aanloop.'

Wolterbeek heeft bij verhuurder ABC vastgoed inmiddels ook betere voorwaarden voor het bibliotheekfiliaal boven de  Driebergse AH bedongen. Wel gaat de bibliotheek ook daar met de kasten en balies schuiven, zodat er ruimte vrijkomt voor medegebruikers. Huiswerkbegeleider het Studiehuys uit Doorn gaat een deel van die vrijkomende ruimte huren, met andere gebruikers wordt nog gesproken. Mogelijk komt er ook ruimte voor flexibele werkplekken voor zzp'ers. Wolterbeek zit in elk geval nog tot 2015 in het pand. 

In Doorn trekt de bibliotheek zich volgende week al terug naar de buitenste ring van de grote hal. De vrijkomende ruimte daar gaat waarschijnlijk ingenomen worden door de gemeente zelf, door er de balies van burgerzaken -de zogenaamde gemeentewinkel- naar toe te verplaatsen. Ook wordt de gemeentekantine Cantina gesloten, omdat 'een horecafunctie in het cultuurhuis niet rendabel is gebleken'. De sluiting is makkelijker te realiseren nu in het voorjaar de nieuwe bedrijfskantine in het nieuwe kantorencomplex opent.

Voor de vrijkomende ruimtes van het cultuurhuis zegt de gemeente inmiddels een kandidaat-huurder te hebben gevonden. Welke dat is wil de gemeente nog niet zeggen, 'omdat het onze onderhandelingspositie kan schaden'. Wel zegt de gemeente dat er bij verhuur 'wordt gekeken naar commerciele partijen die in het open karakter van de cultuurhuisgedachte passen.'  Er is inmiddels voor €32.000 een projetleider aangesteld die de verhuizing gaat begeleiden.