Heuvelrug

Wethouder presenteert dorpsantennes

Wethouder Verhoef en zijn team hebben er hard aan gewerkt, maar eindelijk  is het zover: het dorpsgericht werken kan van start. 'Het is wel een beetje mijn kindje ja.'

Read More

Het woord zoemt al langer rond: dorpsgericht werken. Een speerpunt uit het collegeprogramma, ingebracht door coalitiepartner GL/PvdA en uitgewerkt door wethouder Tim Verhoef (GL). Maar wat is het nu precies, dat dorpsgericht werken? Verhoef:  'Ik vind het erg belangrijk zo'n begrip handen en voeten te geven, in die zin is het wel een beetje mijn kindje, ja. De betrokkenheid van onze inwoners is groot, als je het juist aanpakt. Daar moet je je organisatie op inrichten.'

Aan dat inrichten van de organisatie is de laatste anderhalfjaar hard gewerkt. Beleidsambtenaren stonden in supermarkten om mensen te vragen hoe er dorpsgericht gewerkt zou moeten worden. In Amerongen is een pilot gestart, waarin de op papier verzonnen instrumenten zijn getest. En nu is het dan zover die instrumenten uit te rollen: de dorpsagenda, het dorpsgesprek, en bovenal: de dorpscoordinator. 

Vijf dorpscoordinatoren (zie filmpjes hieronder) zijn sinds vorige week de handen en voeten van het dorpsgericht werken. Een dag per week zijn ze vrijgesteld de losse eindjes uit hun dorpen te bundelen en op de juiste bureaus binnen de ambtelijke organisatie te laten belanden. Verhoef: 'De dorpscoordinatoren zijn onze antennes. Zij moeten de signalen uit de dorpen opvangen, en doorzenden naar de eigen organisatie.' Volgens Verhoef lijkt hun werk op dat van de opgeheven wijkregisseurs, maar dan ver voorbij het niveau van de loszittende stoeptegel. Verhoef: 'Een soort wijkregisseur plus'.  

Het is niet de bedoeling dat de dorpscoordinatoren alle soorten problemen gaan oplossen, beklemtoont Verhoef. Soms wel, maar evengoed kan het probleem met of zonder advies worden teruggelegd bij de bevolking. In veel gevallen zal de dorpscoordinator de vraag doorzetten naar een andere dan de gemeentelijke organisatie, zoals moet gaan gebeuren rond de woonservicegebieden. En wat is dat nu weer, woonservicegebieden? Verhoef: 'Het lijkt een hard omlijnd gebied, maar dat is het niet. Woonservicegebieden is een verzameling van alle instellingen die zich bezig houden met zorg en welzijn.' 

Dorpscoordinatoren gaan ook dorpsagenda's samenstellen; een opsomming van de belangrijkste onderwerpen in de afzonderlijke dorpen, die de daaropvolgende twee jaar prioriteit moeten krijgen. Voorts zullen ze de dorpsgesprekken moeten voorbereiden, die de plaats gaan innemen van de dorpsbezoeken, waarbij burgemeester, wethouders en raadsleden en groupe door de dorpen trokken.Volgende week vinden de eerste twee dorpsgesprekken plaats: in Maarn/Maarsbergen en in Amerongen. De frequentie van de dorpsgesprekken wordt om financiele redenen overigens teruggebracht naar eenmaal per twee jaar. 

De dorpscoordinatoren hebben voor al hun taken ook niet heel veel tijd. Erg vaak zal de burger hen daarom niet op de dorpse straten treffen, op zoek naar burgers, problemen en oplossingen. Vaker zullen ze te vinden zijn gewoon op hun kantoor, om de zaken binnenshuis te stroomlijnen. In die zin kunnen de dorpscoordiantoren een voorbeeld nemen aan de ambtenaar met een andere lange naam: de bedrijfscontactfunctionaris, die al een tijdje met succes de barrieres tussen gemeente en lokale ondernemers weet te slechten. Die BCF functioneert zo goed dat ze haar aanstelling onlangs verdubbbeld zag tot 36 uur. Zover zijn de DC's nog niet, zij zullen het voorlopig in 8 uur per week moeten doen. 


 

Klik hieronder voor de dorpscoordinator van je eigen dorp. Filmpjes zijn niet van hoge kwaliteit, maar geven toch een goed beeld van hoe aardig en open onze dorpscoordinatoren zijn.
Latifa Bekema, dorpscoordinator Driebergen komt later, die was nog even op vakantie.

 Radha Parahoe, dorpscoordinator Maarn en Maarsbergen

Dorpscoordinator Maarn en Maarsbergen   

Harry van Dijk, dorpscoordinator Doorn

Dorpscoordinator Doorn

Phlip Broertjes, dorpscoordinator Leersum                      

Dorpscoordinator Leersum   

Henny van der Ven, dorpscoordinator Amerongen en Overberg

Dorpscoordinator Amerongen en Overberg