Heuvelrug

Heuvelrug leest weer minder kranten

Heuvelruggers lezen steeds minder kranten, terwijl uitgevers zich verder van de Heuvelrug terugtrekken. 

Dat blijkt uit de oplagecijfers van Cebuco. Het totaal aantal kranten verspreid over de gemeente Utrechtse heuvelrug nam vorig jaar al af van 12.744 tot 12.417 (-2,5%). Dit jaar nam de oplage verder af tot 11.869 (-4,4%). 'Bij 54 van de 100 huishoudens in Nederland valt dagelijks een krant in de brievenbus. De totale oplage van de Nederlandse betaalde dagbladen komt op 3,2 miljoen. Daarbij komt dat 23% van deze exemplaren nog eens doorgegeven wordt aan bijvoorbeeld de buren,' aldus Cebuco. Uitgaande van 20.000 huishoudens in de gemeente ligt dat gemiddelde op de Heuvelrug met 59% boven het landelijk gemiddelde. 

(Correctie: de gemeente telt 24.500 huishoudens. Hiermee zakt het percentage krantenlezers fors, met een kleine 49% zitten we ruim onder het landelijk gemiddelde….)

Tussen de kranten onderling bestaan grote verschillen in oplagedalingen. Zo zagen de dagbladen Trouw en NRC Next het aantal abonnees licht toenemen, terwijl het aantal abonnees van het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad juist licht afnam. Grotere dalingen traden op bij dagbladen NRC Handelsblad (-4,9%) en in mindere mate de Volkskrant (-4%). De sterkste daling ondervonden de dagbladen AD (-6%) en Telegraaf (-5,2%). De Telegraaf is ondanks het verlies van 178 abonnees nog wel de grootse krant in de regio, met 3249 abonnees. 

De daling bij het AD en de Telegraaf is opvallend omdat zij de enige kranten zijn met regionale verslaggeving. Het AD is -na overname van het Utrechts Nieuwsblad- al van oudsher vertegenwoordigd op de Utrechtse heuvelrug. De krant heeft gezelschap gekregen van dagblad de Telegraaf, dat sinds afgelopen zomer ook een vorm van regionale journalistiek bedrijft. Het UN had lang in elke kern een correspondent, en in Zeist een ruim kantoor met zeven verslaggevers. Tegenwoordig huist het AD/UN in een kantoor in Utrecht.

Ook de regionale uitgeverijen Wegener en BDU trekken zich verder terug uit de regio, zowel qua menskracht als fysieke aanwezigheid. Wegeners huis-aan-huisblad de Nieuwsbode zit na het sluiten van het zolderkantoortje in Zeist inmiddels verstopt in Houten. De toekomst van de Nieuwsbode is nog altijd onbekend. Uitgeverij Wegener wordt momenteel door eigeneaar Mecom in stukjes geknipt en verkocht.

Uitgeverij BDU heeft na het sluiten van het kantoortje van De Kaap in Doorn ook de kantoren in Leusden en Amersfoort gesloten, het houdt alleen nog kantoor in Barneveld. Onlangs heeft de BDU alle zestig journalisten boventallig verklaard. De uitgever wil er 36 terug aannemen als content managers. De overige journalisten moeten verder als freelancers. De oplage van De Kaap/Stichtse Courant ligt met 9.750 exemplaren in 2011 beduidend lager dan de jaren ervoor, toen er nog meer dan 12.000 exemplaren werden verspreid.

Hillridge, of Nieuwspost Heuvelrug, probeert de steeds grotere gaten te vullen door via een internetkrant verslag te doen van wat er op de Heuvelrug zoal plaatsvindt. Met enig succes, afgelopen maand mocht hillridge 4822 unieke bezoekers verwelkomen, die samen 63892 pagina's lazen, of bekeken. 

Maar hillridge kan echt niet verder zonder uw hulp. Lees hier hoe u kan helpen. 

 

 
Titel Oplage 2010  Oplage 2011 Oplage 2012
Telegraaf 3706 3427 3249
AD/UN 3372  3365 3161
NRC Handelsblad 1829 1829 1739
NRC Next 502 542 543
Volkskrant 1457 1468 1408
Trouw 1155 1103 1116
Reformatorisch Dagblad                      457 456 446
Nederlands Dagblad 112 113  101