Heuvelrug

Heuvelrug lobbiet in stilte voor kazerne

Het college van benw zoekt niet langer de publiciteit in hun lobby voor behoud van de marinierskazerne. Het hanteert nu het wapen van stille diplomatie.  En het geeft daarbij geen millimeter toe.

Dat antwoordde wethouder Homan vorige week, op een vraag van D66-raadslid Kamp, die het erg stil vond rond het dossier marinierskazerne. 'Vorig jaar hebben we de keuze gemaakt de discussie op de politieke kaart te zetten. Dat is gelukt. Nu  is het verstandig te kijken hoe we de inhoudelijke discussie met de diverse partijen kunnen voeren,' aldus Homan vanmiddag in een toelichting aan Hillridge.

Dat doet, zegt Homan, de burgemeester en hijzelf. Hoe precies, daarover kan hij vanzelfsprekend weinig prijsgeven. 'Stille diplomatie doe je op een manier die niemand in de gaten heeft, dus dat kan ik niet zeggen. We praten met alle betrokkenen. De minister is een van de betrokkenen, ja.' Volgende maand zal Homan alvast wel de Heuvelrugse gemeenteraad op de hoogte brengen van de vorderingen, in een besloten vergadering. 

Het gerucht dat Landal Greenparks bij de dienst Domeinen -eigenaar van het terrein- al een bod zou hebben uitgebracht op het kazerneterrein noemt Homan 'interessant'. 'Ik wist niet dat zij in waren om de natuur te behouden. Want het terrein, als  de mariniers er weggaan, dan wordt het natuur. Het enige wat daar zou kunnen, is een mooi bosterrein. Het zit in de EHS.'  Er bestaan vastomlijnde planregels voor het gebied, zegt Homan, in de provinciale structuurvisie en de gemeentelijke bestemmingsplannen. 'En die plannen geven niet veel ruimte. Of eigenlijk: helemaal geen ruimte. '  

Dat defensie en de provincie Zeeland in hun berekeningen voor de bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen toch rekening houden met een miljoenenopbrengst is volgens Homan onverstandig. 'Vijfentwintig miljoen, is wel eens geroepen. Maar als iemand denkt dat hij of zij er geld voor kan krijgen, dan is die knap verkeerd bezig. En als iemand op het terrein een bod doet, dan doet die dat naar mijn idee uit een soort naastenliefde.' 

Ook D66-raadsid Kamp denkt niet dat de verhuizing van de kazerne naar Vlissingen al een uitgemaakte zaak is. 'We zijn nog altijd niet voorbij het point of no return. Er zitten nu nieuwe mensen in de Tweede Kamer, er is een nieuwe minister. Karla Peijs vertrekt, en er komt een nieuwe commissaris: Polman, van D66. Er kan best al een heel voortraject zijn geweest, uiteindelijk neemt de politiek hier een besluit over. En de politiek heeft daar nog niet definitief over besloten.'

Volgens Kamp is het nu tijd voor een eerlijke vergelijking tussen Vlissingen en Doorn, iets waar D66 bij monde van kamerlid Wassila Hachchi al zo lang op gehamerd heeft. 'Het argument van ruimtegeebrek in Doorn geldt niet. Ik was er onlangs nog, en ik zie geen ruimtegebrek. Terwijl de kosten voor nieuwbouw wel dreigen op te lopen. In Zeeland is de provincie daar zelf ook van geschrokken. Bovendien, ze willen klaar zijn met nieuwbouw in 2017. Dat is over vijf jaar, dat is heel lang. Daar zitten erg veel onzekerheden aan vast. Zolang moeten wij er alles aan doen om die kazerne in Doorn te houden. ' 

Lees ook: Verhuizing kazerne stapje verder