Heuvelrug

Defensie: Verder met Vlissingen

Defensie gaat onverdroten voort met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de marinierskazerne in Vlissingen.  Ook als het aanvankelijk duurder is dan Doorn. Maar helemaal onomkeerbaar is de verhuizing nog niet. 

Dat blijkt uit de schriftelijke beantwoording van 124 vragen uit de Tweede Kamer, uitgesmeerd over 35 pagina´s. Volgens het document is bijna driekwart van de gronden inmiddels in bezit van ´overheden´ en zijn de onderhandelingen met de eigenaar van de overige 180.000 m2  vergevorderd. Ook zouden Staatsbosbeheer en Zeeland Seaports hun terreinen beschikbaar hebben gesteld voor het uitvoeren van oefeningen. Niet nader genoemde natuurbeherende organisaties zouden hun medewerking hebben toegezegd.

De meeste vragen in het document gaan over de financiele risico´s van de verhuizing en nieuwbouw, omdat de Tweede Kamer niet wil dat de nieuwbouw duurder is dan renovatie van Doorn. Die financiele risico's zijn volgens defensie door 'een zorgvuldige aanpak zoveel mogelijk beperkt'. Hoe beperkt kan Defensie om redenen van geheimhouding niet prijsgeven. Volgens Defensie wordt er vanaf het begin een exploitatievoordeel behaald ten opzichte van Doorn,  in 2026 zou dat exploitatievoordeel zijn opgelopen tot € 2,7 miljoen.

Dat exploitatievoordeel heeft Defensie altijd al gebruikt als argument voor de verhuizing, omdat de investeringen voor nieuwbouw veel hoger zijn dan renovatie van Doorn -er zit een gat van rond de 60 miljoen. Door het exploitatievoordeel van Vlissingen wordt dat gat langzaam gedicht. Defensie wil het gat bovendien overbruggen door het aanboren van Europese subsidies en door verkoop van de Doornse kazerne, plus het terrein. Gisteren liet wethouder Homan van de Utrechtse heuvelrug weten dat wat de gemeente Heuvelrug betreft een lucratieve verkoop onwaarschijnlijk is, omdat de koper mar weinig met het gebied kan. 'Het enige wat daar zou kunnen, is een mooi bosterrein,' aldus Homan gisteren op hillridge.

Defensie herhaalt de opvatting dat de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn 'niet meer voldoet. Renovatie van deze kazerne zou veel geld kosten, terwijl de kazerne daarmee niet toekomstbestendig zou worden.' Nadat deze conclusie was getrokken vielen de alternatieven De Peel, Budel en Den Helder af, terwijl Zeeland vorig jaar juist als aantrekkelijk alternatief in beeld kwam. Voor de hogere investering krijgt Defensie 'de beschikking over een grotere, moderne en toekomstvaste kazerne'.

'Maar', schrijft Defensie, 'er zijn nog geen onomkeerbare stappen gezet. Na de behoeftestelling volgt nu de Public Private Comparator (PPC). De uitkomst hiervan is bepalend voor de wijze van aanbesteden en daarmee ook voor de bepaling van de beste en doelmatigste terrein- en kazerneontwikkeling. Het resultaat van de PPC wordt begin 2013 verwacht. Met de aanbesteding wordt vervolgens de keuze voor een kazerne in Vlissingen onomkeerbaar.'

Defensie noemt het tijdstip van realisatie in 2017 'ambitieus'. Mogelijke vertraging zou resulteren 'in een langer verblijf in Doorn en in een later te bereiken exploitatievoordeel.'  Wat er  met de Van Braam Houckgeetskazeren moet gebeuren is volgens Defensie aan de nieuwe eigenaar. De kazerne staat nog niet te koop en zal pas worden afgestoten als de marinierskazerne in 2017 in gebruik is genomen. 'Het (burger)personeel dat werkzaam is op de Van Braam Houckgeestkazerne zal in de gelegenheid worden gesteld mee te gaan naar Vlissingen,' aldus Defensie.

Download hier de complete lijst met vragen en antwoorden.

Lees ook: Voorbereidingen Marinierskazeren gaan door, bij Omroep Zeeland
Lees ook: Kabinet garandeert niet dat nieuwbouw Vlissingen goedkoper is dan renovatie Doorn en Geen debat kazerne, beide in de PZC