Heuvelrug

PZC: VVD geeft kazernedebat nieuwe wending UPDATE:Klopt niet

Volgens regionaal dagblad PZC heeft het debat rond de verhuizing van de marinierskazerne gisteren een onverwachte wending gekregen: De VVD wil Doorn een nieuwe kans geven. UPDATE: Klopt niet

Komt Doorn met een alternatief plan, dan moet minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) dat overwegen, zou de nieuwe woordvoerder Defensie Ronald Vujik (VVD) gisteravond gezegd hebben in de Tweede Kamer. Minister Hennis liet maandag in de beantwoording van 124 vragen doorschemeren de plannen voor verhuizing en nieuwbouw van de kazerne door te zetten. De uitspraak van partijgenoot Vuijk zet dat voornemen nu op scherp. D66-kamerlid Wassila Hachchi streed het afgelopen jaar voor een 'eerlijke vergelijking' tussen Doorn en Vlissingen, maar kreeg de handen van de VVD daar toen niet voor op elkaar.  

Vuijk is net een maand kamerlid, daarvoor was hij wethouder van de gemeente Midden-Delfland. In het verleden diende Vuijk als peletonssergeant bij de beveiligingstak van het Nederlandse leger.  Vuijk is net als Heuvelrug-wethouder Homan – Homan heeft het dossier marinierskazerne in zijn portefeuille- trainer van het VVD-trainingscentrum Haya van Somerenstichting. Homan liet afgelopen maandag nog weten dat de gemeente Heuvelrug de bestemming van het kazerneterrein niet zomaar kan wijzigen, mocht Defensie het terrein willen verkopen. 

Hillridge probeert vandaag in contact te komen met Vuijk, om te vragen of hij bedoelt dat de gemeente Heuvelrug een nieuwe businesscase moet voorbereiden. Mocht iemand Vuijks teleoonnummer hebben houdt hillridge zich aanbevolen: hillridge@xs4all.nl

UPDATE: Volgens zijn voorlichter heeft de verslaggever van de PZC de woorden van Ronald Vuijk niet goed geinterpreteerd. 'Het klopt niet wat de krant meldt. We houden gewoon vast aan de motie Bosman/Knops van vorig jaar, waarin de minister wordt gevraagd om voortvarend aan de slag te gaan met het uitwerken van de plannen voor de nieuwe marinierskazerne, daarbij geen onomkeerbare beslissingen te nemen ten aanzien van de Van Braam Houckgeestkazerne.'

Het citaat op basis waarvan de PZC conclusies trok: 'Voor regio's die geraakt worden doordat Defensie vastgoed afstoot is ook snelle duidelijkheid geboden. Ook zij moeten gaan werken aan een toekomst zonder Defensie op hun grondgebied. (…………. ). De VVD vraagt de minister om plannen die vanuit de regio's worden aangeleverd mee te wegen in de besluitvorming. Laat dat echter geen vertraging in de besluitvorming veroorzaken. Voor ons is van belang of een besluit bijdraagt aan het op orde brengen van de financiële huishouding van Defensie en of de inzetbaarheid verbeterd wordt.'

Overigens antwoordde minister Hennis vanmiddag op de opmerkingen van Vuijk in even zo vage bewoordingen, citeert opnieuw de PZC de minister: 'Over het algemeen kondigt Defensie het vertrek van eenheden en de afstoting van locaties ruim van te voren aan', zei Hennis-Plasschaert. 'De desbetreffende provincies en gemeenten kunnen vroegtijdig nadenken over andere bestemmingen, daarvoor voorbereidende maatregelen nemen en alternatieve plannen presenteren. Al die plannen en voorstellen uit de regio's worden vervolgens door ons meegewogen bij de afweging over herbelegging.'