Maarsbergen

Maarsbergen kondigt verzet aan

De bevolking van Maarsbergen gaat zich verzetten tegen de gekozen oplossing voor het kruispunt. 'We gaan er voor liggen, u bent nog niet van ons af.'

Dat zei Maarsberger Jan Huyzer gisteren tegen de gemeenteraad, die even later toch besloot tot de aanleg van een kruispunt met verkeerslichten. Huyzer pleitte bij zijn inspraak voor een laatste maal voor uitstel, zodat er alsnog gekeken zou kunnen worden naar andere oplossingen. Volgens Huyzer is de beste oplossing het doortrekken van de tunnel onder het spoor, een karwei waar spoorbeheerder Prorail in 2015 aan begint, en waardoor de kruispuntkwestie juist op de agenda is gekomen. 'Het is zo simpel. Trek die tunnel door tot voorbij Maarsbergen. Zo simpel. Er zijn geen Maarsbergers die tegen dit plan zijn.´

Maar vlak voor Huyzer´s pleidooi pleitte een ander Maarsberger juist voor een rotonde op het kruispunt. En twee weken geleden pleitte een stoet andere Maarsbergers juist weer tegen de rotondeoplossing, of juist voor. Volgens verkeerswethouder Homan is er geen tijd meer voor uitstel, anders zal de gemeente door provincie en prorail buiten spel worden gezet. ´We zijn er zo intensief mee bezig geweest dat de mensen van Prorail wel eens gek van ons werden. Telkens moest het weer anders, weer beter. ´ Volgens Homan is er met het huidige ontwerp in elk geval voorkomen dat de parallelweg wordt afgesneden, en dat was de grootste zorg van de Maarsbergers.

De stemming over het onderwerp werd nog even spannend toen Homans eigen VVD een SGP-voorstel om een besluit opnieuw uit te stellen zei te steunen, en ook het CDA sprak van ´een draak van een oplossing´, die bovendien ´niet toekomstbestendig´ zou zijn. Na rijp beraad besloot het CDA het voorstel echter toch te steunen. ´Het is kiezen tussen de pest en de plaag, maar vooruit dan maar,´ aldus CDA-raadslid Van Drie. Waarop VVD-raadslid Van der Zee uitsprak dat er met het besluit een historische fout is begaan. 

Gezien het verzet dat er in Maarsbergen bestaat tegen het plan zou Van der Zee daar wel eens gelijk in kunnen krijgen. Eerder al liet het kerkbestuur weten tegen elke onteigening in beroep te gaan, en lieten organisaties die strijden voor behoud van bomen en cultuurgebouwen rond het kruispunt een zelfde soort dreigende woorden vallen. Daar komt Maarsberger Huyzer nu bij: 'We staan als David tegenover Goliath, in de vorm van Prorail, de provincie en het ambtelijk apparaat. Iedereen zegt dat de verlengde ondertunneling te duur is, maar dat is nog nooit onderzocht. We gaan er voor liggen. U bent nog niet van ons af.'