Heuvelrug

Provincie laat gemeente Heuvelrug weer vrij

Afgelopen maandag kondigde wethouder Homan het al aan, maar zonet werd het officieel: het provinciaal toezicht op de gemeentelijke uitgaven wordt opgeheven.

Officieel vervalt het toezicht pas per 1 januari. Vanaf het nieuwe jaar hoeft de gemeente Heuvelrug bij uitgaven die afwijken van het normale uitgavenpatroon niet meer eerst goedkeuring te krijgen van de provinciale bestuurders. Dit financiele toezicht kreeg de gemeente Heuvelrug precies een jaar geleden opgelegd, vanwege een flink aantal onzekerheden en onduidelijkheden in de begroting voor 2012 en verder. Gedeputeerde Van Lunteren gaf de gemeente destijds een jaar om 'het gebrek aan realiteitsniveau in de gemeentelijke begroting' op te lossen en 'hiaten in de dekking' beter in te vullen.

Dat karwei blijken de gemeentelijke deskundigen nu te hebben volbracht. Maandag al deelde wethouder Homan zijn gemeenteraad mee dat hij een brief had ontvangen van Van Lunteren,  waarin de gedeputeerde de opheffing van de curatelestelling  aankondigde. 'Dat betekent dat we onze handelingsvrijheid terug hebben,' aldus de wethouder, waarop de gemeenteraad luid applaudiseerde en op de tafels trommelde. Vanavond maakte de provincie het nieuws ook publiek, middels een tweet en een persbericht. In dat persbericht meldt de provincie overigens wel dat er nog 'serieuze kanttekeningen geplaatst zijn bij de meerjarenbegrotingen van 14 van de 26 Utrechtse gemeenten'. Welke gemeente dat zijn vermeldt het persbericht helaas weer niet.