Heuvelrug

Wethouder: statushouders hier houden

Asielzoekers moet je niet heen en weer verhuizen, daarom is de gemeente Heuvelrug tegen de nieuwe indeling van het COA.  'Bijna iedereen heeft wel een asielzoeker.'

De weerstand blijkt uit een brief die de gemeente schreef aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat haar regio's onlangs opnieuw indeelde. Gevolg hiervan is dat asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen de gemeente zullen moeten verlaten. 'Dat betekent dat statushouders uit de Hoogstraat naar Zeeland moeten verhuizen, en wij statushouders uit Noord-Holland moeten huisvesten. Dat vind ik een domme maatregel,' aldus wethouder Van Oostrum in een toelichting.

Van Oostrum: 'Ik wil ze liever hier houden, net als tijdens het generaal pardon. Toen hebben we ook tweehonderd mensen kunnen onderbrengen in onze gemeente, of in de regio.' In de brief aan het COA noemt de gemeente het 'onbegrijpelijk dat het COA deze succesvolle werkwijze wil blokkeren. Wij zoeken naar manieren om dit toch op onze eigen wijze te doen. Voor de asielzoeker met een verblijfsvergunning is huisvesting in een bekende omgeving de beste start. Investeren in een goede start leidt tot nieuwe Nederlanders die hun leven graag tot een succes maken. Dit is niet alleen in hun belang, maar ook in dat van de samenleving.' Volgens Van Oostrum zou het tegenwoordig gaan om tussen de twintig en dertig personen per jaar.

Van de vijfhonderd asielzoekers op AZC de Hoogstraat zal ongeveer de helft overigens uiteindelijk moeten terugkeren naar het land van herkomst. Voor een deel  is dat om verschillende redenen niet mogelijk. Een deel daar weer van komt vervolgens op straat te staan. 'Dat laatste proberen we te voorkomen. Het gaat daarbij om enkelen. Die worden elders in de gemeente ondergebracht, met steun van de kerken en andere organisaties. Ook dat ondersteunen we.'

Volgens Van Oostrum werkt de gemeente op de achtergrond hard om deze mensen alsnog aan een status te helpen. 'We gaan er ook wel eens voor naar Den Haag. Dat is in bepaalde gevallen goed gelukt. Maar we doen dat in stilte, want in de schijnwerpers voelt de minister zich niet vrij zijn discretionaire bevoegdheden te gebruiken. Daar zouden anderen weer rechten aan kunnen ontlenen.'

Van Oostrum is erg te spreken over de manier waarop de Heuvelrug met zijn asielzoekers omgaat. 'Er zijn ook gemeenten waar sprake is van spanningen. Dat is bij ons niet zo, en daar ben ik heel blij mee. Ik vind de betrokkenheid van onze inwoners heel erg groot. Dat komt ook doordat we al heel lang een AZC hebben natuurlijk. Bijna iedereen 'heeft' wel een asielzoeker. Ik zie zelf ook veel van hen regelmatig langskomen. Met name de kinderen zijn zonder uitzondering heel gemotiveerd. Die willen wat van hun leven maken.'