Heuvelrug

Water zakt; geen hoog water bij Amerongen

amerongen lekdijk

Het waterpeil zakt. De lichtjes bij het hoogheemraadschap staan weer op groen. Ook de zomerdijk bij Amerongen wordt niet meer bedreigd.

Maandag en dinsdag stond het peil in het Langbroekerweteringgebied tien tot vijfentwintig centimeter hoger dan normaal, aldus voorlichter Astrid Russchen van de Stichste Rijnlanden. 'De kerstdagen zijn we druk bezig geweest alle water weg te pompen. Sinds gisteren daalt het, de seinen staan nu allemaal weer op groen.'

Het waterschap heeft alle stuwtjes 'plat' gelegd, zodat water versneld afgevoerd kon worden. De meeste stuwtjes worden elektronisch gestuurd, maar medewerkers van de buitendienst hebben ook nog een aantal handbediende stuwtjes moeten omzetten. Volgens Russchen hebben de maatregelen afdoende geholpen en heeft zich -behalve veel gewone nattigheid- geen noodgeval voorgedaan in het gebied van Langbroekerwetering en Krommerijn. 

Het Langbroekerweteringgebied wordt gevoed met eigen regenwater, maar ook met de regen die op de Utrechtse heuvelrug valt. Om dat te kunnen verwerken wordt het peil in de Kromme rijn verlaagd. 'Als je ziet dat er veel water aankomt, dan verlagen we het peil van de Krommerijn, zodat we extra kunnen bergen. Het peil van de Krommerijn kunnen we zelf sturen, door minder water uit de Rijn in te laten.'

Ook de Amerongse bovenpolder lijkt niet onder te gaan lopen. Het peil van de Rijn is al gezakt naar 14.51 boven Lobith, voor morgen wordt een peil van 13.90 voorzien. Pas bij 14.80 komt het hoogheemraadschap in actie, zegt Russchen. 'Dan zetten we twee schuiven en vier coupures open, om het water tijdelijk te bergen en daarmee de zomerdijken te beschermen. Nadat we eerst de agrariers en natuurbeheerders hebben gewaarschuwd natuurlijk, zodat die het vee kunnen verplaatsen.' 

amerongen lekdijk