Doorn

Woningbouw verder in het slop: Kameleon naar Bennekomweg

leeftijdprojectie 2040

De Doornse openbare basisschool Kameleon wordt volgend schooljaar tijdelijk verhuisd naar de Doornse gemeentewerf. Een nieuwbouwwijkje is daarmee op de lange baan geschoven, terwijl de prognosecijfers verder achterop raken.

Dat staat in een raadsinformatiebrief van de gemeente. De Kameleon krijgt schooljaar 2013/14 een nieuw schoolgebouw op de bestaande locatie, de gemeente moest daarom op zoek naar een tijdelijke ruimte. Die is gevonden op de voormalige Doornse gemeentewerf aan de Van Bennekomweg.

De werf ligt nabij de Kameleon, wat handig is voor de circa 300 leerlingen. Bovendien hoeft de gemeente geen huurkosten op te hoesten, de grond is immers van de gemeente zelf. Zowel omwonenden als ouders van leerlingen ontvingen afgelopen week een uitnodiging voor een informatieavond op het Cultuurhuis volgende week donderdagavond, om daar meer over de plannen te horen.

Met de tijdelijke huisvesting van de school blijken de plannen voor sociale woningbouw aan de Van Bennekomweg verder op de lange baan geschoven. Volgens de brief van de gemeente zou woningbouw sowieso niet kunnen plaatsvinden voor 2015, omdat er nog geen uitgewerkt plan voor nieuwbouw ligt. Wel is inmiddels een projectleider aangesteld, die de randvoorwaarden in kaart gaat brengen. Oorspronkelijk was het plan medio 2013 met bouwen te beginnen, aldus de brief.

Afgelopen week bleek uit de behandeling van de gemeentelijke woonvisie 'wonen in een vitale gemeente', dat net iets meer dan de helft (336) van het aantal geplande woningen (544) inderdaad is gerealiseerd. De woonvisie stamt uit 2008, een tijd met ambitieuze gedachten over groei en woningbouw. Door de financiele crisis, de daaropvolgende economische crisis en de moeilijkheden van de verschillende woningcorporaties is de woningbouw ernstig in het slop geraakt, aldus de evaluatie van de woonvisie.

De komende jaren wordt verder nadruk gelegd op het 'opplussen' van bestaande woningen, om deze geschikt te maken voor senioren, en de bouw van zogenaamde nultredenwoningen. Het aandeel senioren in de gemeente Heuvelrug ligt met 20% al ver boven het landelijk gemiddelde van 14%, en is de afgelpen jaren verder gestegen (+3,14%). Het aandeel jongeren (tot 29 jaar: -0,67%) en het aandeel mensen van middelbare leeftijd (tot 44 jaar:-2,77%) daalde de afgelopen jaren. Verwacht wordt dat tot 2040 met name het aantal 75+ sterk stijgt, van 5000 naar 7000. In 2040 zou de Heuvelrug dubbel zoveel 75+ tellen dan landelijk gemiddeld.

leeftijdprojectie 2040

Om de prognosecijfers uit de woonvise te halen zouden er tot 2017 nog 1014 woning gebouwd moeten worden. Nieuwbouw in Driebergen -Zonstraat en Lange Dreef- neemt een kwart van dit aantal voor zijn rekening, maar projecten elders moeten nog goedgekeurd of gemaakt. Met name in de particuliere sector gaat het slecht. Projectontwikkelaars krijgen hun woningen niet verkocht. Op de Heuvelrug staan diverse bouwlocaties al jaren troosteloos braak, doorgaans met een versleten bord met daarop de ambitieuze, maar inmiddels verwaaide plannen.

Bij de behandeling van de evaluatie van de woonvisie in de gemeenteraad merkten diverse raadsleden op dat de gemeente zich niet moet blindstaren op de stroeve particuliere sector, maar vooral de eigen plannen voortvarend zou moeten oppakken. Plannen voor woningbouw aan de voormalige gemeentewerven in Driebergen en Doorn zouden daarvoor de aangewezen projecten zijn. Verantwoordelijk wethouder Verhoef zei dit graag te willen, maar de handen al vol te hebben aan de uitwerking van bestaande projecten. Die projecten blijken vaak op forse weerstand te stuiten van omwonenden, met verdere vertraging, en extra werk voor de ambtenaren als gevolg.

leeeftijdsopbouw UHR