Heuvelrug

Woudenberg steunt Heuvelrug in Andersteinweg

Andersteinwegbord

De gemeente Woudenberg steunt de gemeente Heuvelrug in casu afsluiting Andersteinweg. Het klaart niet erg veel op.

Nieuwspost Heuvelrug dook de afgelopen week in het merkwaardige dossier Andersteinweg, een Maarsbergs landweggetje dat op de nominatie stond te worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Totdat de Heuvelrugse gemeenteraad daar te elfder ure -en tot tweemaal toe-  een stokje voor stak, tot verbazing van omwonenden. Nieuwsgierig naar het standpunt van de gemeente Woudenberg, die een deel van het weggetje in bezit en beheer heeft, vroegen we  de gemeente Woudenberg naar hun standpunt. 

´De gemeente Woudenberg beschouwt deze kwestie voornamelijk als een aangelegenheid van de Utrechtse Heuvelrug. Er is steeds goed overleg geweest over de ontwikkelingen met Utrechtse Heuvelrug. De belanghebbenden zijn al in het beginstadium betrokken en de verschillende belangen zijn afgewogen. Wij zijn daarom voornemens om ons aan te sluiten bij de keuze die de gemeente Utrechtse Heuvelrug uiteindelijk maakt,' aldus een vertegenwoordiger van de gemeente.

Of Woudenberg het oorspronkelijke voorstel voor afsluiting steunt, of het laatste gemeentelijk standpunt om het weggetje toch niet af te sluiten blijft met dit standpunt onduidelijk. Nieuwspost Heuvelrug waagt een nieuwe poging:  

Beste gemeentevoorlichting,

Het is moeilijk een standpunt te destilleren uit het citaat. Vinden jullie nu dat de oorspronkelijke afweging van belangen goed is verlopen, met een voorstel van het Heuvelrugs college voor afsluiting tot gevolg, of steunen jullie de gemeenteraad, die daar een stokje voor stak? Of staan jullie achter elk uiteindelijk besluit, ongeacht de uitkomst?

 

Andersteinwegbord

ps. Mocht de bezoeker van @hillridge, of Nieuwspost Heuvelrug, vinden dat we in de berichtgeving over het weggetje doorslaan, we horen het graag. Mag ook bilateraal via hillridge@xs4all.nl. Probleem is, hoe dieper je er in duikt, hoe enormer het dossier boeit.