Heuvelrug

Honderd vragen over marinierskazerne UPDATED

Volgens dagblad PZC heeft de Tweede Kamer veel vragen ingediend over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. De locatie Den Helder steekt ook de kop weer op.

Dat meldt de PZC vandaag in haar kolommen. Volgens de PZC zou een groot deel van de vragen gaan over de rechtvaardiging van de bouw van een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen. De vorige minister -CDA´ er Hans Hillen-besloot vorig jaar tot de nieuwbouw, omdat dat op termijn goedkoper zou zijn dan renovatie van de kazerne in Doorn, een standpunt dat de nieuwe minister -VVD'er Jaenine Hennis-  tot nog toe onderschrijft. In november toonde de Algemene Rekenkamer zich erg kritisch over de financiele onderbouwing van die bewering.

De Tweede Kamer wil opheldering van de minister, naar aanleiding van de kritiek van de Algemene Rekenkamer. Van de honderd vragen zou een groot deel over de nieuwbouw in Vlissingen gaan. De PZC noemt het opmerkelijk dat er de Tweede Kamer ook vraagt waarom de minister de locatie Den Helder niet meeneemt in het onderzoek naar mogelijke locaties, omdat in Den Helder veel overheidsgebouwen leeg staan. Doorn zou daarbij kunnen functioneren als secundaire locatie. Doorn, vertegenwoordigd door de gemeente Utrechtse heuvelrug, zoekt sinds het voorjaar niet langer de publiciteit in de lobby rond de kazerne. Volgens verantwoordelijke wethouder Homan wordt er op de achtergrond echter druk gelobbiet, zij het in stilte. 

Nieuwspost Heuvelrug heeft voor u gezocht, maar de lijst met honderd vragen niet kunnen vinden. Wel een oude lijst met 124 vragen, van 12 december, waarin de combinatie Den Helder-Doorn wordt genoemd. Gisteren is volgens de besluitenlijst van de Tweede Kamer wel vergaderd over de vragen, waarbij minister Hennis heeft beloofd op 30 januari met antwoorden te komen, zodat de kamercommissie op 6 februari verder over de kazerne kan vergaderen.

Ook is gisteren een rapport gepresenteerd van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR). De Tweede Kamer vroeg vlak voor het kerstreces om een nieuw onderzoek, in reactie op het rappport van de Rekenkamer. D66-kamerlid Hachchi heeft gisteren gevraagd het BOR-rapport openbaar te maken, maar daar heeft een meerderheid van de kamercommissie een stokje voor gestoken. 

UPDATE: Nieuwspost Heuvelrug heeft de nieuwe vragenlijst inmiddels toegestuurd gekregen, waarvoor dank. Het gaat om een lijst met vierentwintig vragen aan de Algemene Rekenkamer en een lijst met honderd vragen aan de minister. Voor de volledigheid de vragen uit de lijst die betreklking hebben op Doorn hieronder. Antwoord volgt voor 30 januari, overleg op 6 februari.

53 Waarom zijn niet beide opties (Doorn en Vlissingen) in de vergelijking (A-fase DMP) betrokken? Had dit vertraging opgeleverd in het proces?

58 Kunt u nader toelichten waarom het ruimtegebrek voor de kazerne in Doorn ook bij uitbreiding niet toekomstbestendig is?

59 Welke toekomstscenario's ziet u waarin een gemoderniseerde kazerne in Doorn niet toereikend is?

60 In hoeverre is de voorziene gemoderniseerde kazerne in Doorn voldoende voor de huidige behoefte?

61 Heeft u bij het ontwikkelen van de business case Doorn externe deskundigheid geraadpleegd om een actuele basis voor de waardebepaling van af te stoten onroerend goed te komen, mede gelet op de al langdurig slechte markt voor (bedrijfs-)onroerend goed?

62 Kunt u een nieuw business plan Doorn laten berekenen bij een veronderstelling dat de opbrengsten van het af te stoten vastgoed naar reële niveaus worden bijgesteld?

63 Kunt u, door middel van een vergelijkingstabel, toelichten waarom de vergelijkingen gunstig uitvallen voor nieuw investeren in Vlissingen, dit omdat u in uw reactie op de constatering van de ARK dat er niet lang naar alternatieven is gekeken, stelt dat dit wel is gebeurd?

67 Kunt u de besparing van 2,7 mln. bij het bouwen van een nieuwe kazerne in Vlissingen duidelijker onderbouwen, met een vergelijking tussen Vlissingen en Doorn, gezien dat de Algemene Rekenkamer de oorspronkelijke onderbouwing onvoldoende acht?

68 Welke aanvullende maatregelen zijn nodig nu zowel bij nieuwbouw van een marinierskazerne in Zeeland als renovatie van de kazerne in Doorn de exploitatiekosten in absolute zin stijgen om de bezuinigingsdoelstelling van 61 mln. op exploitatie te behalen?

69 Hoe beoordeelt u de kritiek van de ARK dat nog onduidelijk is hoe Defensie de besparing van 2,7 mln. kan realiseren bij de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen, 'aangezien de besparing gebaseerd is op een theoretische vergelijking met een nog niet bestaande kazerne in Doorn'?

71 Hoeveel jaar duurt het om met de verlaagde exploitatiekosten van 2,7 mln. het verschil tussen de nieuwbouwkosten van Vlissingen en de moderniseringskosten van Doorn te dekken?