Heuvelrug

Gedoe om toezichthouder openbaar onderwijs

Een kandidaat-lid van de raad van toezicht van Wereldkidz, vereniging voor openbaar onderwijs, weigert schriftelijk te verklaren dat hij voor openbaar onderwijs is.

Een agendapunt waarbij de toezichthouder vanavond zou worden benoemd is van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Reden is de weigering van de raad van toezicht van de vereniging Rijn- en Heuvelland -beter bekend als Wereldkidz-  een schriftelijke verklaring te verstrekken waarbij de kandidaat zich achter het openbaar onderwijs stelt. Volgens SP-commissielid Ad Schiedon, die de kwestie drie weken geleden aansneed, moeten toezichthouders voorstander zijn van de organisatie waar ze toezicht op houden. 'Dat staat in de uitgangspunten die wij als gemeenteraad hebben vastgesteld. In dit geval: omdat wij minstens mogen verlangen dat iemand affiniteit heeft voor het openbaar onderwijs, als die in de raad van toezicht zitting wil nemen.'

Aanleding voor de interventie van Schiedon was de aantekening dat het voorgedragen lid ook al lid is van de raad van toezicht van Vivendi, vereniging voor Christelijk Onderwijs. Schiedon: 'Ik ken de meneer niet, maar ik vraag me dan wel af waar zijn hart ligt. Is dat bij het openbaar onderwijs of bij het bijzonder onderwijs? Ik geef ook wel eens het voorbeeld van de voorzitter van de slagersvakbond, die toch ook niet tegelijkertijd voorzitter kan zijn van de bond van vegetariers. Sommigen zeggen: dat kan wel, als je maar van lekker eten houdt. Wij zien dat anders.'

De raad van toezicht zegt dat affiniteit met het openbaar onderwijs al in het sollicitatiegesprek met de kandidaat aan de orde is geweest en dat een schriftelijke verklaring daarom overbodig is. De voorzitter heeft aangekondigd in een volgende vergadering uit te komen leggen waarom ze weigeren de schriftelijke verklaring te verstrekken. Mocht de gemeenteraad tevreden zijn met die uitleg, dan komt de voordracht gewoon weer op de agenda van een volgende vergadering.