Driebergen

Snelwegduin: prachtig, maar moeilijk haalbaar.

Zoomburcht

De snelwegduin van Driebergen haalde deze week de landelijke pers. Grondeigenaren Triodosbank en Heuvelrug zijn verdeeld enthousiast.

Vorige week opende de lokale Stichtse Courant met het idee van Zeistenaar Jeroen Heijndijk, voor een geluids- of  snelwegduin. Een holle heuvel langs de A12, die zowel de snelweg aan het zicht ontrekt als ondernemingen herbergt in zijn binnenste. Een plan zo mooi, met een gestroomlijnd filmpje, dat de landelijke pers er gretig op in sprong; afgelopen dinsdag berichten zowel dagblad Trouw als de NOS over de duin. Tijd dus voor een rondje langs de grondeigenaren.

Wethouder Homan, portefeuillehouder stationsgebied en namens de gemeente Utrechtse heuvelrug eigenaar van een deel van de grond, heeft de folder van Heijndijk al een tijdje in zijn binnenzak zitten, maar wil er maar weinig over loslaten. ‘Ik heb iedereen uitgenodigd met ideeen te komen voor deze plek. Dit idee neem ik ook zeker mee,’ reageert Homan, opvallend gereserveerd.

Het plan zou nochtans naadloos passen in Homans idee voor een duurzaamheidspark, op precies dezelfde plek als de snelwegduin. Een combinatie van een halfondergrondse parkeerplaats voor de KLPD en andere organisaties in de omgeving, met  projecten die werken aan duurzame energie er bovenop. Zonnepanelen, een biovergistingsinstallatie, zelfs de vlieger van Wubbo Ockels zou er verankerd kunnen worden.

Zoomburcht

Maar Homan werd afgelopen najaar al snel teruggefloten door zijn gemeenteraad, die graag zelf de lijnen naar de toekomst wil uitzetten, vandaar misschien de reserve. Ook doemen er barrieres op die te maken hebben met geld, procedures en ecologie; er is geen geld, en het gebied is net tot zoekgebied bestempeld voor compensatie van natuurzone EHS, waaraan geknabbeld wordt door de uitbreiding van de infrastructuur en de bouw van groot kantoor van Triodosbank even verderop.

Met name de aanleg van een faunapassage – een strook natuur als migratiezone voor de fauna-  zou roet in het eten gooien. Volgens Homan zijn barrieres er om geslecht te worden: ‘Als iedereen het goed vindt, dan zou zoiets toch gerealiseerd kunnenn worden.’ Bedenker Heijndijk zei in dagblad Trouw dat de snelwegduin -Heindijk noemt het zelf een ‘zoomburcht’- genoeg ruimte heeft om ook Triodosbank te herbergen. Nieuwbouw op landgoed Reehorst zou daardoor voorkomen kunnen worden.

Pieter van der Gaag van Triodosbank kent het plan alleen maar uit de krant. ‘De details kennen we dus niet. We vinden het een prachtig beeld, maar volgens ons kan het niet. De reden is heel simpel; als je goed naar de kaart kijkt, is er maar een plaats waar de faunapassage kan komen, en dat is op deze plek. Dan lijkt het ons niet verstandig daar een groot gebouw neer te zetten.’

Daarnaast, zegt Van der Gaag, is het plan onhaalbaar om andere redenen. Van de provincie mag er in een straal van 200 meter rond het station gebouwd worden. Een heel legertje aan (landschaps)architecten, ingenieurs, ecologen en andere deskundigen heeft het afgelopen anderhalf jaar vanuit die uitgangspunten hard gewerkt aan het plan dat er nu ligt: een futuristisch gebouw vlak naast het station. Dat plan wordt binnenkort de procedure in geduwd, in 2016 moet het personeel er in trekken.

Hfdkntr Triodos

Triodosbank wil liever niet al dat werk teniet doen, door van nul af aan te beginnen, zegt Van der Gaag.  ‘Het is aan de gemeente om te beslissen, maar nu mogen we alleen maar bouwen in die straal van 200 meter. En eerlijk gezegd willen we dat ook, omdat we dicht tegen het station aan willen zitten.’ Nu de bouwtekeningen zo goed als klaar zijn wordt verder gedacht over, en getekend aan de inrichting van de rest van het landgoed, zoals een nieuw onderkomen voor het Louis Bolk Instituut, een onderzoeksteam dat al tientallen jaren in opgestapelde bouwketen huist. Van der Gaag:  ‘De gemeente wil dat niet langer gedogen, dus zoeken we een alternatief, want we willen het Bolkinstituut graag voor het landgoed behouden.’

De rest van de bebouwing op het landgoed blijft gewoon gehandhaafd. Alleen de twee houten villaatjes aan stationszijde zullen moeten wijken, omdat precies daar het nieuwe bankgebouw zal verrijzen. Maar het koetshuis, de villa van de Vrije Hogeschool, de tuinzalen, verder blijft alles voorlopig zoals het is. Ook conferentiecentrum Antropia, dat onlangs is overgenomen door een een nieuw management, met uitdrukkelijke goedkeuring van financier Triodosbank. Overigens is Triodosbank nu voorwaardelijk eigenaar van het landgoed: mocht de bouw vannhet kantoor niet woren goedgekeurd, dan vervalt de koop.

 


 

Uit Dagblad Trouw:

Oké, het is een wild plan, maar wel een móói plan. Jeroen Heindijk uit Zeist wil langs de A12 bij Driebergen een ‘geluidsduin’ van 1,6 kilometer aanleggen dat het geluid van de snelweg moet weghouden van landgoed De Reehorst. 

Aan de wegzijde is een constructie van staal zichtbaar met een ‘dynamische’ uitstraling, met op de begane grond een enorme parkeergarage. Maar aan de parkzijde lijkt het alsof de bezoekers tegen een begroeid duin aankijken, met loofbomen op de toppen. En mochten ze nog iets opvangen van het voorbij zoemende verkeer, dan zou die ruis ook de zee kunnen zijn. 

Heindijk is directeur van het bedrijf Geronimo en geeft trainingen en adviezen in groenbeheer. In zijn omgeving worden er nogal wat ingrepen uitgevoerd, en daarom blaast Heindijk graag een partijtje mee. Tien grote bomen die moesten verdwijnen vanwege de verbreding van de A12 werden op zijn initiatief niet gekapt, maar verplaatst naar het naastgelegen landgoed. Het bleek een kostbare operatie, maar wel een geslaagde. 

Hoeveel de geluidsduin zal moeten kosten, is onbekend, maar Heindijk heeft alvast een filmpje op zijn site gezet om de betrokkenen te enthousiasmeren. 

Landgoed De Reehorst ligt op dit moment als groene buffer tussen de A12 en het rommelige stationsgebied van Driebergen-Zeist. Dat moet de komende jaren een metamorfose ondergaan, en die wordt mede-gefinancierd door de Triodos-bank. Als ruil voor die diensten mag de bank in het landschapspark een nieuw duurzaam hoofdkantoor bouwen, dat wordt ingepast op het compleet gerenoveerde landgoed. Triodos gaat vooralsnog uit van een ‘parkeerbos’ aan de andere kant van het park, met kruinen die de bovengronds geparkeerde auto’s uit het zicht moeten houden. 

Heindijk heeft eerder mensen op andere ideeën gebracht. “Ik kan me zelfs voorstellen dat de Triodos-bank het hoofdkantoor ín de geluidsduin situeert. Dan komt er ook een einde aan de discussie of je in het oude park wel kunt bouwen. Wat mij betreft mogen ze de hele duintop gebruiken.” 

Heindijk zegt met diverse overheden over zijn plan in gesprek te zijn. Een animatie van de geluidsduin is te zien op www.bostochten.nl.