Heuvelrug

Bruggen bouwen: 25 februari

De bruggenbouwers houden na alle gespreksrondes op 25 februari een openbare slotavond. 'De gemeente heeft het veranderingsproces ingezet. Hoogste tijd dat de inwoners nu aan het woord komen.'

Dat zegt de groep bruggenbouwers in een persbericht van vanochtend. De bruggenbouwers zeggen veel moed te hebben geput uit de gesprekken die ze het afgelopen jaar met inwoners gehad hebben. Voornaamste boodschap daarin was de wens dat de gemeente beter gaat luisteren naar wat er onder de inwoners leeft, en beter gebruik gaat maken van de expertise onder de eigen inwoners. Volgens de groep is de gemeente inmiddels op de goede weg, met het dorpsgericht werken en een nieuwe participatierichtlijn.

De slotavond op 25 februari is enerzijds bedoeld om de conclusies en aanbevelingen van de groep te presenteren, anderszijds om nog verder te praten over manier en moment van burgerparticipatie. Centraal daarin staat het begrip interactieve planvorming, ofwel:  op welk moment en hoe laat je burgers meepraten over plannen die nog gemaakt moeten worden. In de dagelijkse praktijk van plan- en beleidsvorming is inspraak nu nog een slothoofdstuk, waarna het proces nauwelijks nog kan worden bijgestuurd. In zijn nieuwjaarstoespraak noemde burgemeester Naafs een aantal pilot-projecten waarin zal worden geexperimenteerd met nieuwe, interactieve planvorming.

Een van die pilot-projecten gaat over de reconstructie van de Driebergse Hoofdstraat, een gevoelig dossier, waarin veel belangen meespelen. Achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan een scenario waarin inwoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de reconstructie, inclusief facebookpagina's en twitteraccounts. Gevraagd naar de interactiviteit van dat scenario laat gemeentevoorlichting weten dat het scenario eerst moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders, voordat het openbaar wordt gemaakt.

kloofcartoon

De groep bruggenbouwers trad in het voorjaar op de voorgrond, om te onderzoeken of en hoe de vermeende kloof tussen inwoners en bestuurders op de Heuvelrug overbrugd kan worden. In de zomermaanden hield de groep een forumdiscussie op het digitale dorpsplein. In het najaar volgde een online-enquete, ingevuld door een kleine vierhonderd mensen. In december spraken de bruggenbouwers achter gesloten deuren met bestuurders en ambtenaren, een gesprek waarover nog altijd niets naar buiten is gekomen.

Twee weken geleden volgde nog een gesprek tussen een delegatie van het gemeentebestuur, de afdeling communicatie en de pers, omdat het ook daar niet altijd botert. Volgens de pers kan de gemeente informatievragers een heel stuk sneller, beter en transparanter bedienen van informatie, en zou openheid en snelheid juist misverstanden helpen voorkomen. Volgens bestuurders en communicatie bestaat het gevaar dat bij te grote transparantie de pers met citaten aan de haal gaat, met alle mogelijke consequenties voor de eindverantwoordelijke bestuurders. 

Komende zaterdag presenteren bruggenbouwers en bestuurders zichzelf, hun resultaten en voornemens alvast via de webradio van Standplaats Driebergen, dat voor deze ene keer over de voormalige gemeentegrenzen van Driebergen kijkt. De opnames zijn openbaar en vinden plaats in de Driebergse bibliotheek, boven de AH aan de Hoofdstraat, van 10 tot 11 uur.  De opnames zijn later als podcast te downloaden via de website driebergen.net.