Driebergen

Nieuwe straat in Driebergen: Rodenbergse Dreef

Rodenburgsevaart

De straat die nieuwbouwwijk Lange Dreef verticaal gaat doorsnijden krijgt de naam Rodenbergse Dreef. Genoemd naar hofstede Rooijenberg, het oorspronkelijke Dennenburg.

Dat blijkt uit een collegebesluit over een tuin van een toekomstige woning, die uitkomt op die Rodenbergse Dreef. De tuin van die woning zou te klein worden volgens geldende criteria, reden dat er een officiele ontheffing verleend moet worden. Omdat daarvoor een plaatsbepaling noodzakelijk is, is de naam Rodenbergse Dreef vrijgegeven. De weg staat nog niet in de wegenlegger, omdat de weg nog niet bestaat. De aanleg is in afwachting van het begin van de bouw van nieuwbouwwijk Lange Dreef, die voor komende zomer op stapel staat. 

Rodenburgsevaart

De Rodenbergsedreef komt parallel te liggen aan de Lange Dreef. Een Dreef loopt doorgaans van zuid naar noord, of andersom. Dreven zijn vernoemd naar (schapen)driften, paden waarlangs herders vroeger het vee -in dit geval schapen- 's ochtends naar de uitgestrekte heidevelden op de heuvelrug dreven, om 's avonds weer terug te keren naar de schaapskooien aan de voet van de heuvels. De in de schaapskooien verzamelde schapenmest werd vervolgens gebruikt om de akkers te bemesten. De schapen verdwenen nadat eind 19e eeuw de uitvinding van kunstmest de organische bemesting overbodig maakte. Vanaf begin 20e eeuw begonnen houtvesters bovendien de Heuvelrug  te gebruiken voor de kweek van palen voor de Limburgse kolenmijnen.

Rodenberg

De naam Rodenberg komt van Rooijenberg, het oorspronkelijke Dennenburg. Vanuit een hofstede -of boerderij- gelegen aan de Langbroekerdijk- begon ooit de aanleg van wat nu landgoed Dennenbburg is. Nadat hogerop een nieuwe buitenplaets was gesticht die de naam Dennenburg kreeg, werd het oorspronkelijke Dennenburg hernoemd tot Rodenberg. De sloot die vanaf Dennenburg naar de hofstede aan de Langbroekerdijk loopt heet al ruim drie eeuwen Rodenburgse vaart. De sloot passeert ook een boerderij, die later de naam Rodenberg kreeg.  

Bord Rodenberg

Ruzie

Er heerst overigens nog altijd geen pais en vree rond dit historische stukje Driebergen. De laan -officieel een verlengde van de Engweg- langs boerderij Rodenberg werd een jaar geleden geblokkeerd door de huidige eigenaar van Dennenburg, hotelexploitant Willems. Daags na de blokkade legden de huidige bewoners van Rodenburg snel een bypass aan, zodat de talrijke wandelaars, joggers en hondenuitlaters toch gebruik konden blijven maken van de laan.

De rechtmatigheid van de blokkade wordt nog altijd onderzocht door de gemeente Heuvelrug. In mei, en in september opnieuw, wist wethouder Verhoef desgevraagd te melden dat het dossier nog onderop de stapel lag, omdat prioriteit werd gegeven aan andere dossiers in de strijd tussen Willems, zijn buren en de gemeente. Herhaalde navraag in december leverde het antwoord op dat uitsluitsel in de rechtmatigheidskwestie wordt verwacht voor januari.