Doorn

Kansen Van Braam Houckgeest slinken

De sluiting van de Doornse Van Braam Houckgeestkazerne is weer een stukje zekerder. Volgens minister Hennis is Vlissingen nog goedkoper dan eerder al berekend.

Dat zegt de minister in antwoord op honderd vragen van de Tweede Kamer. Een belangrijk deel van die vragen gaat over de rekensom waarmee Defensie beweert dat nieuwbouw van de kazerne naar Vlissingen op de langere termijn goedkoper zou uitpakken dan renovatie van de Doornse kazerne. In een rapport in december toonde de Algemene Rekenkamer zich uiterst kritisch over die rekensom. Volgens de Rekenkamer zou dat financieel voordeel in het gunstigste geval pas na 2026 optreden.

Volgens de rekenaars van minister Hennis klopt ook die rekensom weer niet, omdat de Rekenkamer de renovatie van de Doornse kazerne te laag begroot, berichten zowel de PZC als Omroep Zeeland. Nieuwe berekeningen tonen volgens Hennis aan dat nieuwbouw 23 miljoen duurder is dan renovatie, in plaats van 60 miljoen uit eerdere rapporten, schrijven de Zeeuwse media. Dit zou de terugverdientijd van nieuwbouw in Vlissingen aanzienlijk bekorten.

Nieuwspost Heuvelrug heeft het bedrag van 23 miljoen nog niet kunnen terugvinden in het document, noch de opmerking dat de Rekenkamer iets verkeerd berekend zou hebben. Wel een tabel waarin Vlissingen al vanaf 2021 exploitatievoordeel behaalt, ten opzichte van Doorn.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over toekomst van de kazerne. Dan zal ook blijken hoeveel de antwoorden van de minister waard zijn, en of de stille diplomatie van het college van b en w van de gemeente Utrechtse heuvelrug vruchten zal afwerpen. Vorige week nog hield wethouder Homan in Den Haag nog een pleidooi voor renovatie van Doorn, ten overstaan van kamerleden van zijn partij, de VVD.

UPDATE: De brief waarin de minister het tot €23 miljoen afgenomen verschil tussen de opties Doorn en Vlissingen noemt en de beweringen van de Algemene Rekenkamer bestrijdt vind je hier, bij Omroep Zeeland.