Heuvelrug

Willen we die marinierskazerne eigenlijk wel

Morgenmiddag debatteert de Tweede Kamer voor de zoveelste keer over de marinierskazerne. Tijd voor een poll op Nieuwspost Heuvelrug: willen we die kazerne eigenlijk wel tegen elke prijs behouden?

De strijd rond de marinierskazerne nadert een nieuwe veldslagje. Morgenmiddag –vanaf 1400– uur debatteert de vaste kamercommissie defensie over de rapporten van ministers, gemeenten, provincies en rekenkamers. Bijna niemand heeft intussen nog zicht op de werkelijke cijfers. Eind vorige week toverde defensieminister Hennis cijfers op tafel waarmee nieuwbouw alweer een stukje voordeliger bleek. Twee dagen later voorzag de Algemene Rekenkamer die cijfers opnieuw van financiele risicoparagrafen die de ministeriele rekensommen toch weer van fundament ontdeden. Terug bij af dus.

Iets verder in de marge betichte D66-woordvoerder Hachchi de voorstanders van Vlissingse nieuwbouw van het voeren van een politieke strijd, onder een dekmantel van koele bedrijfseconomische berekeningen. Nog iets verder in de marge betoogde een anonieme auteur op een marineforum dat de tijd van de mariniers in Doorn nu echt voorbij was: eindelijk mogen we terug naar zee!  Al eerder bleek de top van de marine krijgsmacht voorstander van een verhuizing naar Zeeland, terwijl de gemeente Heuvelrug blijft beweren dat de mariniers zelf graag op de Heuvelrug willen blijven. Dat militairen per definitie strak in het gelid blijven en geen mening mogen hebben, draagt intussen niet bij aan het publieke debat. Alles gebeurt in het anonieme, achter het kommetje van de hand.

Meest opmerkelijk in de strijd is misschien wel de positie van de VVD. Aan de ene kant hebben we VVD-woordvoerder Bosman, die ooit in woonde, maar zich al maandenlang meer dan sterk maakt voor nieuwbouw in Zeeland, waar hij nu woont. Strak aan zijn zijde vindt hij Jaques Damen, een voormalig raadslid -en afgewezen kandidaatwethouder- van de gemeente Heuvelrug- nu wethouder in de gemeente Vlissingen, de gemeente die de grond voor de kazerne samen met de provincie Zeeland gratis ter beschikking wil stellen.

Aan de andere kant van de partij vinden we VVD-kadergoeroe en lobbytijger Homan, samen met VVD burgemeester Naafs en het raadslid Van Valkenburg, dat tegenwoordig ook roffeltjes mag meedrummen in de partij, zelfs op de televisie. Nu en dan vinden zij kamerlid Leegte aan hun zijde, een man die zich vervolgens weer laat terugfluiten.

Homan loopt de laaste weken -al dan niet samen met de burgemeester- vele partijbijeenkomsten, borrels, recepties en wandelgangen af om het standpunt van de gemeente te verdedigen. Ongetwijfeld met verve, alleen wel achter de schermen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld het bezoek van de gehele kamercommissie defensie aan Doorn en de kazerne, op 24 januari. Gewoonlijk laat de gemeente geen kans voorbij gaan om het bezoek van hoge mensen aan onze gemeente rond te bazuinen. Hierover mochten we niets weten.

Morgen zal kazernewethouder Homan opnieuw acte de presence geven in Den Haag. Het is de vraag wat de wethouder daar gaat zeggen, en voor wie hij dat doet. Al ruim een jaar doet het college van benw van onze gemeente Heuvelrug veel moeite om de kazerne voor de Heuvelrug te behouden. Een vorige wethouder was zelfs vele weken zoet met het maken van een verdediging voor de kazerne, die niet eens onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Het is de vraag met welk mandaat onze wethouder morgen naar Den Haag afreist. En nog meer met welke onderhandelingsruimte hij dat doet. Weliswaar nam de gemeenteraad anderhalfjaar geleden een motie aan die het college vraagt de kazerne voor de Heuvelrug te behouden, maar aan die motie ging geen debat vooraf. Inhoudelijk is er nimmer over de wenselijkheid van de marinierskazerne gesproken, behalve dan misschien in beslotenheid, laat staan over het wisselgeld dat we bereid zijn te betalen voor dat behoud.

Om te voorkomen dat het college slechts een eigen strijd gaat voeren – omdat de gemeenteraad zich maar als een mak schaap blijft gedragen- hieronder de mogelijkheid onze wethouder toch nog een mening mee te geven naar Den Haag

{jvotesystem poll=|15|}.