Doorn

Doek valt voor Doornse kazerne

debat kazerne

De Tweede Kamer steunt de minister in haar besluit de marinierskazerne in Doorn op te doeken en in Vlissingen opnieuw te beginnen. 

VVD, PvdA en CDA steunden de minister vanmiddag in haar besluit de kazerne te verplaatsen van Doorn naar Vlissingen. Volgens VVD-woordvoerder Vuijk kan defensie in Vlissingen beter bouwen aan een krijgsmacht voor de toekomst: 'En betrokkenen hebben recht op duidelijkheid, dus moeten we nu doorpakken.'  

PvdA-woordvoerder Guzal Goner steunde haar coalitiegenoot in zijn argumentatie, en noemde daarnaast de winst aan werkgelegenheid voor Zeeland, waar de laatste jaren volgens Guzal Goner een behoorlijk aantal Rijskdiensten is vertrokken: 'Het creeren van werkgelegenheid in een regio van krimp is voor ons een belangrijk argument. Ook daarom moeten we doorgaan met de plannen voor de verhuizing.'

debat kazerne

Ook CDA-woordvoerder Knops -in een vorige kabinetsperiode al voorstander van nieuwbouw in Vlissingen-  vond dat de Kamer 'de hete aardappel niet langer voor zich kan uitduwen'.  'Wat ons betreft kunt u verder met Vlissingen. Maar u krijgt van ons geen blanco cheque.'  Ook PVV-woordvoerder De Roon en zelfs D66-woordvoerder Hachchi legden zich uiteindelijk neer bij het besluit van de minister de kazerne naar Vlissingen te verplaatsen. Wel wil Hachchi -samen met Knops- nog een kamerdebat, met name om te proberen ook de sluiting van de Militaire Academie in Weert te voorkomen.

Andere politieke partijen waren niet aanwezig bij het debat, dat plaatsvond terwijl het Korps Mariniers -toevallig of niet – op precies hetzelfde moment vast grootschalig aan het oefenen sloeg voor de kust van Vlissingen. De publieke tribune was rijk gevuld met bestuurders uit Weert, Den Helder, Vlissingen en Utrechtse heuvelrug, waaronder wethouder Homan en raadslid Van Valkenburg. Homan hoorde minister Hennis nog wel excuses aanbieden voor de povere communicatie die defensie over de kwestie met de gemeente Heuvelrug gevoerd heeft. 'Maar is het wel een transparant traject geweest, wat anderen er ook over mogen zeggen.'

hennis in debat kazerne

Veel verrassingen leverde het debat verder niet op, behalve misschien de opmerking van PVV-woordvoerder De Roon dat de gemeente Utrechtse heuvelrug een bezoekende kamerdelegatie nog heeft gewezen op de uitbreidingsmogelijkheden 'aan beide zijden van de kazerne, en in de hoogte.'  Al eerder schemerde door dat de gemeente in een ultieme poging de kazerne voor de regio te behouden ook het golfterrein aan defensie heeft aangeboden, zonder daarover een openbaar raadsbesluit te hebben genomen. 

De mininster betoogde echter opnieuw dat de uitbreidingsmogelijkheid in Doorn verre van voldoende was. Ook Den Helder was vanwege een gebrek aan 'ontwikkelruimte' al in een eerder stadium afgevallen als locatie, haalde minister Hennis het besluitvormingstraject van haar voorgangers weer even terug. Een combinatie van Den Helder met Doorn was eveneeens afgevallen, omdat de operationele eenheid van het Korps Mariniers niet moet worden doorbroken. De Brabantse locatie de Peel had in de vergelijking ooit nog de beste papieren, vertelde Hennis. 'Maar dan zouden de mariniers nog verder landinwaarts worden gedreven. Bovendien hebben we in Brabant al een concentratie krijgsmachtonderdelen, 'aldus de minister. 

knops in debat kazerne

Met het kamerdebat van vanmiddag valt het doek defenitief voor de Doornse Van Braam Houckgeestkazerne, of kortweg VBHKAZ, die sinds de jaren vijftig aan de Doornse Woestduinlaan gevestigd is. De ongeveer tweeduizend werknemers -ongeveer eenderde woont ook in de regio- zullen moeten meeverhuizen naar Zeeland, of een andere baan zoeken. Met het definitieve besluit komt ook een einde aan een periode van intensieve lobby van anderhalf jaar van de Heuvelrugse bestuurders om de kazerne voor de gemeente te behouden. 

Hennis zei de pijn te voelen die het sluiten van defensielocaties voor lokale bevolkingen en economieen met zich mee brengt. 'Maar defensie kan niet verantwoordelijk zijn voor de werkgelegenheid in heel Nederland, 'aldus de minister, die de Doornse kazerne in 2017 verlaten wil hebben. Wat er daarna met de kazerne en het terrein gebeurt is hoogst onzeker. De opbrengsten -schattingen van €20 miljoen doen de ronde- zijn nodig voor de financiering van de nieuwbouw in Vlissingen. De gemeente Heuvelrug zei eerder dat de bestemming van het gebied behalve kazerne alleen natuur kan zijn, waarmee de grond een groot deel van de waarde zou verliezen.