Heuvelrug

Kazernestrijd niet voor niets

De oogst van de intensieve lobby van anderhalf jaar is niet nul, nu de marinierskazerne toch moet sluiten, zegt het Heuvelrugse college. ‘We zitten nu mede aan het stuur.’ 

Wat rest –the day after de verloren strijd om de marinierskazerne- is naast berusting toch ook een vreemd soort tevredenheid, namelijk dat de kogel door de kerk is, zegt wethouder Homan. ‘Ik ben blij voor de mariniers zelf, dat ze zekerheid hebben, dat ze weten waar ze aan toe zijn.’ Volgens Homan is de grote inzet van hem, en van zijn voorganger Pamboer, toch niet zonder resultaat. ‘Het is al dat werk absoluut waard geweest. Ik heb van de minister de toezeggening dat ze ons wil helpen. En van een aantal kamerleden, die vinden dat er iets moet gebeuren, omdat ze ons met de brokken laten zitten.’

Die brokken bestaan uit twee delen. Ten eerst zijn daar de sociale gevolgen, voor de mariniers en hun gezinnen, die moeten beslissen of ze meeverhuizen naar Vlissingen of niet. Hun vertrek zal de nodige sporen nalaten in met name de Doornse gemeenschap. Scholen die kinderen kwijtraken, clubs en verenigingen die leden verliezen, huizen die moeten verkocht. Hoeveel dat er zijn, daarnaar is het nog altijd slechts gissen, want de impact van de kazerne op de lokale economie en dorpsgemeenschap is nog steeds niet in kaart gebracht door het gemeentelijk apparaat. ‘Daarvoor zijn we ook afhankelijk van de marinierskazerne zelf, ‘ zegt wethouder sociale zaken Van Oostrum, doelend op het gesloten bolwerk van defensie.

Sociale gevolgen

Dertienhonderd mensen rekent wethouder Homan, zoveel zouden het er ongeveer moeten zijn, mariniers die in de gemeente wonen. Dat er ook schattingen zijn van rond de zeshonderd, omdat een groot deel van de mariniers van ver komt, doet er eigenlijk niet toe, laten wethouders en burgemeester weten. De gevolgen zijn gewoon groot. Wethouder Van Oostrum zal zeker in overleg gaan met de mariniers en hun korpsleiding, over die sociale gevolgen. ‘Het zou goed zijn om dat alsnog in kaart te brengen. En we zullen helpen waar we kunnen. Maar een sociaal plan is niet onze verantwoordelijkheid,’ aldus de wethouder.

Het andere deel van de brokken is het kazernecomplex zelf. Defensie rekent zich al rijk met de verkoop, schattingen van €20 miljoen doen de ronde. Maar het Heuvelrugse gemeentebestuur wil graag meebeslissen over de toekomst van de 35 hectare aan gebouwen, sportvelden, munitiedepots en bos op haar grondgebied, en is ook daarom de strijd om behoud van de kazerne aangegaan. ‘Niets doen was ook geen optie, ‘ zegt wethouder ruimte Verhoef. ‘We zullen toch op een of andere manier gecompenseerd moeten worden voor dit verlies,’ vindt wethouder Van Oostrum.

De mondelinge toezeggingen van minister en kamerleden zullen volgens wethouder Homan in elk geval tot gevolg hebben dat er niet zomaar een bungalowpark met vijfhonderd huisjes gaat verrijzen op het complex, zoals gebeurde in een buurgemeente van Teylingen, waar Homan wethouder was voordat hij voor de Heuvelrug werd geworven. Meer heil ziet Homan in gebiedsontwikkelingen zoals in Soest, waar een combinatie van natuur en wonen de plaats innneemt van de vliegbasis.  ‘We staan nu  mede aan het stuur,’ aldus Homan, die het over de toekomst van het gebied op een ‘moderne wijze’ wil hebben met de inwoners van de Heuvelrug.

Transparant

In pers en op twitter liet Homan donderdag en gisteren nog wel weten de manier waarop de politieke beslissing er ‘doorgedrukt’ was  te betreuren, net als de verre van transparant verlopen besluitvorming. Burgemeester Naafs wijst er op dat de minister tot wel driemaal excuses heeft gemaakt voor de povere communicatie met het gemeentebestuur. Dat de gemeente zelf de lobby rond de kazerne ook op weinig transparante wijze heeft gevoerd, namelijk in wandelgangen en achterkamertjes, dat was daar bijna een direct gevolg van, zegt Homan, die nog altijd niet wil vertellen of de gemeente inderdaad de grond van het golfterrein aan defensie heeft aangeboden. ‘Dat ga ik hier niet zeggen. Er zijn veel dingen gebeurd. Ik heb ook diverse bilaterale telefoongesprekken met de minister gehad.’

Donderdagavond meldt Homan zijn gemeenteraad nog wel dat hij een memo voorbereidt over de strijd van de laatste maanden. ‘Hoe het met marinierskazerne is verlopen. En ook hoe en waarover ik u in beslotenheid heb geinformeerd. Ik vind het netjes dat nu toch in de openbaarheid neer te leggen.’