Heuvelrug

Toch subsidie voor jongerenraad

JRUH Krant

De Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug krijgt alsnog geld van de gemeente. Het mag alleen geen subsidie heten, maar werkbudget.

De toekenning van de subsidie maakte de gemeente vanochtend bekend via een persbericht. De subsidie aan de jongerenraad hangt al langere tijd in de lucht. Afgelopen najaar debatteerde de gemeenteraad nog langdurig over de €2.500 die de jongerenraad had gevraagd om in de onkosten te voorzien. Een voorstel voor een subsidie haalde het toen om onduidelijke redenen niet. Wel werd wethouder Van Oostrum de ruimte geboden 'om binnen haar budget naar het benodigde bedrag te zoeken'. 

Dat is Van Oostrum gelukt, blijkt uit het persbericht. Het gaat om de gevraagde €2.500, die jaarlijks zal worden toegekend. Volgens het persbericht heeft de jongerenraad binnen korte tijd al bestaansrecht verworven, omdat de gemeente nu al haar voordeel doet met de gevraagde en ongevraagde adviezen van de jongerenraad. 'Als beleid aansluit bij de belevingswereld van jongeren heeft het meer kans van slagen. Draagvlak voor politiek en beleid wortd vergroot als jongeren zich vertegenwoordigd voelen en als zij serieus worden genomen.'

De Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug heeft zichzelf vorig jaar opgericht en toont zich sindsdien aan de buitenwereld via een facebookpagina, die onlangs gezelschap kreeg van een account op linkedin. Op de facebookpagina staat momenteel een poll over de wenselijkheid van nachtbussen, iets waarover de jongeren in gesprek zijn met de gemeente. Op de linkedin pagina staat een aankondiging voor een jongerenfestival dat de raad wil realiseren. Ook een twitteraccount ontbreekt niet: @JongerenRaadUH. Een gewone webpagina bestaat nog niet. 

JRUH Krant

De toekenning van de subsidie past wellicht in een nieuwe manier van werken, waarmee in Almere wordt geexperimenteerd. Ambtenarenblad Binnenlands Bestuur berichtte vanochtend over het experiment waarbij de 39 raadsleden via crowdfunding elk €4000 mogen uitdelen aan clubs, verengingen en andere initiatieven die zij de moeite van het ondersteunen waard vinden. Nieuwspost Heuvelrug vindt dat een goed idee. Als de Heuvelrugse raadsleden elk een bescheiden deel van die 4000 zouden alloceren bij Nieuwspost Heuvelrug zou die alweer geruime tijd uit de kosten zijn. 

Heuvelrugse raadsleden zouden Nieuwspost Heuvelrug overigens nu ook al kunnen steunen, door een bescheiden deel van hun raadssoldij af te staan. Raadsleden ontvingen vorig jaar nog ruim €1200 per maand voor hun werk, dat volgens onderzoek gemiddeld zo'n 16 uur per week kost. Dat is een heel stuk minder dan de uren die Heuvelrug Nieuwspost besteedt aan het berichten over -en intussen natuurlijk stiekuem controleren van- ons gemeentebestuur, inclusief de raadsleden zelf.