Heuvelrug

Ook pannenkoekenhuis in verzet tegen stationsplan

station 2020 zuidzicht

Achtendertig officiele zienswijzen zijn er binnengekomen, tegen de geplande nieuwe infrastructuur rond het NS-Station Driebergen-Zeist. Daarbij ook het pannenkoekenrestaurant. 'Zo kan ik het bedrijf onmogelijk voortzetten.'

Zeist ontving achttien 'zienswijzen', Heuvelrug twintig, tegen de plannen voor een nieuwe infrastructuur rond het station, dat zich over het grondgebied van beide gemeenten uitstrekt. Belangrijkste onderdeel van die plannen is de ondertunneling van het spoor, waarbij de weg wordt verbreed naar vijf, soms zelfs zes rijbanen, met daarnaast nog eens verbrede, hier en daar verhoogde fietspaden (bekijk het slicke filmpje). Dat gaat ten koste van verschillende aanwonenden, die door onteigening een paar meter grond verliezen, maar ook toegangswegen geblokkeerd zien.

 

Zo dreigt pannenkoekenrestaurant Princenhof door de plannen een aantal meters aan voor- en zijkant van hun pand te verliezen. Bovendien komt de voorgevel dusdanig dichtbij de weg dat die niet langer als voordeur gebruikt kan worden. 'Met deze plannen zoals ze nu bij ons bekend zijn kunnen we ons bedrijf onmogelijk voortzetten,' aldus de eigenaar in zijn zienswijze.

station 2020 zuidzicht

Ook de landgoederen aan weerszijden van de weg verliezen hun opritten vanaf de Hoofdstraat, of andere toegangswegen. Landgoed Reehorst -inmiddels in bezit van Triodosbank- heeft tegen het vervallen van deze toegangswegen een zienswijze ingediend. Hetzelfde deed landgoed Bornia, een landgoed dat nog altijd in particulier bezit is. Bornia wil graag haar eeuwenoude oprit naar de Buitenplaats behouden, en vreest verder voor verdroging van de bomen op het landgoed. Dat laatste is ook een van de belangrijkste bezwaren van de regionale natuurverenigingen, die een aantal zienswijzen hebben ingediend omdat de plannen te gemakkelijk aan de belangen van flora en fauna voorbij zouden gaan.

Ook de bewoners van de woningen langs de Odijkerweg dienden collectief een flink aantal zienswijzen in tegen de aantasting van hun woongenot. Verder claimt autobedrijf Bochane vanwege de plannen een flink verlies, omdat het twintig parkeerplaatsen verliest en de Odijkerweg een doodlopend weggetje wordt.

Eerder al kwam kantoorexploitant Lisman in verzet tegen de plannen, waarbij hun gebouw waar nu Staatsbosbeheer kantoor houdt moet sneuvelen, omdat de grond eronder nodig is voor een busstation. Lisman betoogde in het najaar nog dat een compacter busstation ook mogelijk is, zodat het kantoorgebouw gespaard kan blijven. Aangenomen wordt echter dat de plannen – waaraan al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw getekend wordt- procedureel zo gezekerd zijn dat een rechter de bezwaren slechts minimaal zal toekennen.

Tot slot is er de zienswijze van modehuis McGregor, dat ook vreest dat de toegang tot het hoofdkantoor vanaf de Hoofdstraat tezeer geweld wordt aangedaan. De oprit van McGregor wordt in de huidige plannen een afgeleide van een nieuw kruispunt met verkeerslichten, dat even voorbij het viaduct de toegang tot hockeyclub Shinty moet gaan regelen, en Mc Gregor is daar niet blij mee.

Forensen richting Zeist krijgen mogelijk met nog een extra stoplicht te maken. Afgelopen week maakte Zeist bekend dat het overweegt de kruising Hoofdstraat/Bunzinglaan/Heideweg -met de afslag richting Kerckebosch- van een verkeerslichtinstallatie te voorzien.