Heuvelrug

Pas op voor de leerplichtambtenaar!

Extra aandacht morgen van de leerplichtambtenaar, voor het verschijnsel luxe-verzuim. Jaarlijks deelt de ambtenaar een tiental boetes uit.  Voor recidivisten kan dat fors oplopen.

Om de lange files te vermijden melden sommige ouders hun kinderen vrijdags af van school, zodat ze vervroegd naar hun wintersportadres kunnen afreizen. Omdat 'ongeoorloofd verzuim' in strijd is met de leerplichtwet, geldt al een paar jaar verscherpt toezicht, ook op de Heuvelrug. Afgelopen maandag kondigde de gemeente dat verscherpte toezicht van de leerplichtambtenaar voor het huidige jaar aan. Scholen zijn verplicht morgenochtend een lijst met alle absenties door te sturen, waarvaan de leerplichtambtenaar de verdachte gevallen natrekt. 

Gegevens over vorig jaar zijn nog niet bekend, maar in 2011 zijn zesendertig mensen in de gemeente betrapt op luxe verzuim, een stijging van negentien gevallen het jaar ervoor, maar gelijk aan de vijfendertig in 2009 en omlaag van achtenvijftig in 2008. De cijfers gaan om alle gevallen van luxe verzuim, ook rond andere vakanties, maar duidelijk is dat het leeuwendeel van het luxe-verzuim zich rond de wintersportvakantie afspeelt. Een eerste keer ontvangen de ouders een waarschuwing, de tweede keer volgt een boete. In 2011 zijn er acht boetes opgelegd, in 2010 en 2009 waren dat er negen, aldus een rapportage van de leerplichtambtenaar over 2011.

Hoe hoog die boetes zijn wil de gemeente niet zeggen, maar Leersummer Paul van Veen wel. Van Veen ontving in 2010 een eerste waarschuwing, met daarin de constatering dat de leerplichtambtenaar aan huis was geweest en de bewoners niet thuis had getroffen. 'Die moeite hadden ze zich kunnen besparen omdat ik de school al had verteld dat we op wintersport zouden gaan. Eigenlijk zonde van de tijd van zo'n ambtenaar.'

Ook stelde de brief Van Veen een boete in het vooruitzicht, mocht hij weer over de streef gaan. En toch haalde Van Veen zijn kind in 2011 opnieuw een halve middag te vroeg van school. Een afgewogen risico was het volgens Van Veen niet. 'Nee. We gingen met een groep families, en de andere kinderen kregen 's middags al wel vrij. Omdat wij al die mensen niet op ons wilden laten wachten hebben we onze dochter iets eerder van school gehaald.'

Wat volgde was de in de waarschuwingsbrief aangekondige boete van €75, die Van Veen niet betaalde, waarop hij werd uitgenodigd door de officier van justitie: 'Ik wilde me graag mijn woordje doen. Omdat er stond dat ik mijn kind een halve dag van school had gehouden, terwijl het uitendelijk neer kwam op driekwartier. Bovendien wilde ik vertellen dat ik het allemaal nogal willekeurig vond verlopen; sommige scholen geven wel een middag vrijaf, op andere moeten kinderen verplicht carnaval vieren.'

De officier handhaafde daarop de oorspronkelijke boete, maar wel met vernieuwde waarschuwing aan Van Veen: 'Als ik het nog een keer zou doen zou ik recidivist worden, en dan praat je over hele andere bedragen. Dan zou het kunnen gaan om honderden euro's per uur per kind,' aldus Van Veen, die zijn kind sindsdien niet meer te vroeg van school heeft gehaald. 

Veel middelbare scholen laten hun vakanties dit jaar overigens al op donderdag beginnen, om wintersporters meer ruimte te geven. Dat voorbeeld volgen nog maar weinig basisscholen, tot verdriet van ouders met kinderen op beide schoolsoorten.