Heuvelrug

Andersteinweg terug op agenda

Andersteinwegbord

De Maarsbergse Andersteinweg is terug op de agenda. De weg moet toch maar dicht voor doorgaand verkeer, zegt het college. Met uitzondering van wethouder Homan.

Het weggetje jojoot heen en weer op de politieke agenda van de gemeente Utrechtse heuvelrug. Een voorstel om de weg met een verbodsbord af te sluiten voor doorgaand verkeer -bestemmingsverkeer mag de weg blijven gebruiken- werd een jaar geleden even onverwacht als unaniem afgewezen door de gemeenteraad, na een effectieve lobby van tegenstanders. Afgelopen december kwam het landweggetje terug op agenda, nadat de commissie bezwaar en beroep de voorstanders in het gelijk stelde. In reactie daarop stelde het college toen nog voor de weg toch maar open te laten, in weerwil van het oordeel van de juristen van de bezwaarcommissie.  

Andersteinwegbord

Op verzoek van gemeenteraadsleden die zich iets dieper wilden buigen over het oordeel van de bezwaarcommissie staat het voorstel volgende week opnieuw op de agenda, ditmaal in de vorm van een zogenaamde wensen en bedenkingenbrief. In die brief zegt het college zich toch achter de commissie bezwaar en beroep op te stellen, en vraagt de gemeenteraad of het daarmee in kan stemmen. Verkeerswethouder Homan heeft laten aantekenen dat hij niet met dit voorstel kan instemmen. Gevraagd om een toelichting zegt de wethouder dat de eerdere unanieme afwijzing door de gemeenteraad dermate zwaar weegt dat hij een minderheidsstandpunt inneemt. 'Omdat ik me gebonden voel aan de motie van de raad en vind dat ik alles in het werk moet stellen om die motie uit te voeren.'

Op een dorpsvergadering eerder deze maand toonde de Maarsbergse bevolking zich ook verdeeld over afsluiting van het weggetje, dat veel gebruikt wordt om het kruispunt in Maarsbergen te omzeilen. Volgens voorstanders is de lobby van tegenstanders verkeerd gewogen en geinterpreteerd, wat door een woordvoerder van een van die tegenstanders -de Maarsbergse bewonersvereniging VBMM- werd bevestigd. Andere aanwezigen wezen op een veel belangrijker kwestie: de ondertunneling van het spoor en daarmee samenhangende herinrichting van het kruispunt dat Maarsbergen al jaren in stukken hakt. Afgevaardigden van de Maarsbergse bevolking hebben al eerder aangekondigd tegen de voorgenomen oplossing in het verzet te komen.

andersteinweg

Overigens zijn zowel voor- als tegenstanders het erover eens dat de Andersteinweg open moet blijven zolang aan het Maarsbergse kruispunt wordt getimmerd. De gemeente Woudenberg zei zich eerder achter het voorstel van de gemeente Heuvelrug te scharen, zonder duidelijk te maken welk voorstel er precies bedoeld werd. De gemeente Woudenberg is betrokken omdat de weg Ringelpoel -het verlengde van de Andersteinweg- zich deels op haar grondgebied bevindt. De Ringelpoel zou evenals de Andersteinweg een verbodsbord krijgen. 

Heuvelrug Nieuwspost ging in januari nog op reportage langs het Andersteinweggetje en mocht van de aanwonende families opschrijven dat ze voor afsluting waren, net als de eigenaren en gebruikers van de golfbaan op landgoed Anderstein, dat door het weggetje wordt doorsneden. Ook een aanwonende van de Ringelpoel zei zich achter het voorstel voor afsluiting te kunnen scharen, omdat er op dat landweggetje te veel en te hard wordt gereden.