Overberg

Overberg kan weer vooruit kijken

Begin februari besloot de provincie dat Overberg het komend decennium toch mag groeien. Overberger en SGP-raadslid Van den Brink is er blij mee.

Begin februari hakte de provincie knopen door over de toekomst van de ruimtelijke ordening in de provincie, in de zogenaamde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Overberg was in de eerste versies van die visie amper groei toebedeeld, maar een lobby in de provinciale staten onder leiding van SGP-statenlid en voormalig Heuvelrugwethouder Van Wikselaar -met de nadrukkelijke steun van het Heuvelrugcollege- bleek effectief. De ene stem van 50+ liet de stemverhouding kantelen in het voordeel van Overberg, dat het komend decennium dus toch mag uitbreiden.

Vijftig woningen mag Overberg gaan bouwen. Dat is een forse groei -rond de 15%, met een inwonertal van bijna 1500- voor het dorpje dat er op het noordoostelijke puntje van de gemeente Utrechtse heuvelrug een beetje bijhangt. 'Veel jongeren vertrokken naar dorpen in de omgeving, zoals Elst, Veenendaal, waar ze wel een huisje konden kopen,' zegt Gert-Jan van den Brink, het enige Overbergse raadslid in de gemeenteraad van de Utrechtse heuvelrug, 'andere jongeren vonden een huisje in een vakantiepark in de buurt. Overbergers willen graag in de buurt van het dorp blijven wonen, om hun identiteit te behouden,' aldus Van den Brink.

Van den Brink -zelf een import-Overberger- is blij dat er uitgebreid mag worden. 'Die vijftig woningen zullen er niet in een keer komen. Eerst twintig, later meer, het is een visie op de lange termijn. Het betekent in elk geval wel dat we ons dorp leefbaar kunnen houden, met een juiste bevolkingsmix. Met ook jonge gezinnen, zodat we bijvoorbeeld het schooltje open kunnen houden.' Bovendien, zegt Van den Brink, wordt het dorp nu niet steeds langer en smaller uitgesmeerd. 'Dat was wel de ontwikkeling tot nu. Met de uitbreidingszone die de provincie nu ingetekend heeft rond de Buurthucht kunnen we van Overberg een compacter dorp maken.'

Niet onbelangrijk is ook het nieuwe perspectief voor de ouderen van het dorp, zegt Van den Brink, omdat er ook 'nultredenwoningen' bij kunnen komen. 'Of kangaroewoningen. Veel ouderen gaan hier pas op hun 75ste bedenken hoe het verder moet. Als er dan niets is en je moet je sociale omgeving vaarwel zeggen is dat niet prettig.

De Overbergers zijn sowieso al tevreden onder de gemeente Heuvelrug te vallen, zegt Van den Brink. 'Men is daar content mee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderhoud van de wegen mag Overberg bepaald niet klagen. Dat was onder de vorige gemeente Amerongen wel anders.' De aansluiting bij de Heuvelrug was overigens niet onomstreden, in de aanloop naar de herindeling tot Heuvelrug klonk nog veel twijfel. In 2008 mocht het dorp alsnog kiezen of het zich bij de noordelijker fusiegemeente Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude wilde aansluiten. Die stemming viel uit in het voordeel van Heuvelrug: 60% van de Overbergers wilde Heuvelrugger blijven.

Volgens Van den Brink is Overberg al lang geen agrarisch dorp meer. 'Economisch gaat het eigenlijk best goed. Er zijn er veel die werk vinden in Veenendaal, maar er is ook een groot aantal zelfstandigen. Er is veel meer bedrijvigheid dan je zou verwachten, en dan heb ik het niet alleen over de vakantieparken.' Sociologisch en cultureel is Overberg -waar eenderde van de stemgerechtigden SGP stemt- volgens Van den Brink nog altijd een eenheid. 'Een groep mensen die met zijn allen zo prettig mogelijk proberen te leven. Je vindt er een stukje nabuurschap dat je nog maar wenig ziet in de regio. Met een redelijk behoudende insteek, dat wel. Zondags is het hier dan ook heerlijk rustig.'