Heuvelrug

Buurman dwingt boer tot afbraak rijhal

schuur hoogenraad

Boer Hoogenraad is zijn paardrijhal aan de rand van Driebergen aan het afbreken. Om hem tachtig meter verder weer op te bouwen, over zes maanden. Het is de nieuwste episode in een even complexe als slepende ruzie. 


De afbraak is momenteel in volle gang.  De rijhal is al sinds 2010 de facto illegaal en Hoogenraad moet de rijhal afbreken omdat de buurman de gemeente dwingt ‘bestuursdwang’ toe te passen. De gemeente heeft de rijhal jarenlang oogluikend toegestaan -als overbruggingsperiode tot een definitieve oplossing- maar zegt dat niet langer te kunnen volhouden. De rechter heeft de gemeente opgedragen Hoogenraad tot afbraak van de hal te dwingen, of de hal zelf af te breken. ‘Nu is echt alle rek eruit,’ aldus wethouder Verhoef.

Hoogenraad is vorige week toch maar zelf gaan afbreken. Hij laat de bouwdelen voorlopig opslaan op zijn land, in afwachting van de definitieve vaststelling van een nieuw bestemmingsplan dat wel ruimte biedt aan zijn rijhal. In dat nieuwe plan verschuift de hal -een grote schuur onder de naam paardenfokkerij- tachtig meter naar het zuiden. Dat heeft Hoogenraad zo afgesproken met de gemeente, toen hij zijn land verkocht voor de aanleg van een nieuwbouwwijk met 250 woningen. ‘Dat heb ik zwart op wit. Ook dat de Bosruiters tweemaal per week mogen komen trainen.’

schuur hoogenraad

Die afspraak dateert nog van voor de periode dat buurman Willems -sinds 2006 eigenaar van landgoed Dennenburg- begon met procederen tegen de rijhal, die in zijn ogen een manege is die niet zou passen in de omgeving van zijn landgoed, dat de natuurbeschermingsstatus geniet. Willems heeft zijn advocaten verschillende procedures laten aanspannen tegen de oude rijhal en tegen het nieuwe bestemmingsplan, naast diverse procedures tegen de aanleg van de nieuwbouwwijk. Willems vindt dat zowel de nieuwbouwwijk als de paardenfokkerij te weinig rekening houden met de natuurwaarden op en rond zijn landgoed.

Willems maakt ook bezwaar tegen een nieuwe weg, die de verplaatste paardenfokkerij moet ontsluiten via de Sint Hubertuslaan, aan de westzijde van Hoogenraads boerderij. Die nieuwe weg is nodig omdat Willems het verkeer over de twee bestaande ontsluitingswegen ten noorden en oosten heeft geblokkeerd. Over de ene weg heeft hij een stalen hek geplaatst, na al eeder middenop de weg een paaltje te hebben geplaatst.

De gemeente studeert nu al dertien maanden op de rechtmatigheid van dat hek. Willems is eigenaar van een deel van het onverharde weggetje, dat altijd openbaar is geweest. Willems claimt dat hij en de vorige eigenaren het gebruik van de weg jarenlang slechts hebben gedoogd, en dat er altijd een bordje ‘eigen weg’ zou hebben gestaan. Volgens de gemeente is moeilijk te bewijzen dat weg altijd openbaar is geweest, vandaar dat de ambtenaren er al zo lang op studeren. Volgens boer Hoogenraad is dat eenvoudig te bewijzen, omdat talloze mensen al vele decennia over het weggetje lopen, fietsen en rijden. ‘Vraag het bijvoorbeeld de melkrijder, die jarenlang melk heeft opgehaald bij ons en alle buren. Zo’n bordje heeft er nooit gestaan.’

Ook het gebruik van de andere weg is omstreden, omdat die door de nieuwe ‘ecologische bufferzone’ loopt die de nieuwbouwwijk moet scheiden van het landgoed. Willems claimt de natuur op en rond zijn landgoed te moeten beschermen, en ontmoedigt daarom het gebruik van het scheidingsweggetje. Vorig jaar wist hij nog te voorkomen dat de bomen over het weggetje werden gesnoeid -om vrachtverkeer naar de boerderij mogelijk te blijven maken- door de snoeiers fysiek de weg te blokkeren. Meerdere buren zeggen de acties van Willems als sabotage of pesterij te ervaren. De laatste actie van Willems betreft het plaatsen van een grote natuursteen op de hoek van de scheidingsweg, waardoor verkeer niet meer het weggetje op kan draaien zonder veel heen en weer te manoevreren op de versmalde Engweg.

schuur hoogenraad2

Paardrijvereniging de Bosruiters is door de verwikkelingen al in oktober de toegang tot de paardrijhal ontzegd. De vereniging is sindsdien op zoek naar een nieuw onderkomen voor de honderd leden. Wethouder Verhoef zegt de situatie te betreuren, maar vindt ook dat Bosruiters en Hoogenraad die hadden moeten zien aankomen. ‘De vrijstelling hebben wij destijds nadrukkelijk verleend onder de voorwaarde dat de Bosruiters zelf op zoek moesten naar een eigen locatie. Dat de Bosruiters nu, zolang de nieuwe rijhal er nog niet staat, niet meer aan de Engweg terecht kunnen komt voor hen niet als verrassing, hoe vervelend de acute situatie nu ook is,’ aldus Verhoef.

Volgens het bestuur is er weinig meer nodig dan een bescheiden stuk land, tijdelijk, met een schuurtje ernaast voor het materiaal. Gemeente en Bosruiters zouden al enige maanden in onderhandeling zijn over het gebruik van een gemeentelijk weitje onderaan de Doornse Boswijklaan.