Heuvelrug

Twitterend raadslid: geen spijt

tweetprakke4ewethouder

D66-raadslid Hugo Prakke wil minder geheime vergaderingen. Dan hoeft hij er ook niet meer over te twitteren, zoals hij afgelopen zomer wel deed, met grote gevolgen. 'Ik zal dat niet meer zo snel doen.'

Spijt heeft hij niet, zegt D66-raadslid Hugo Prakke, over zijn tweet op woensdag 27 juni, over een geheime gemeenteraadsvergadering de volgende dag. Prakke was namelijk maandags al naar een raadsvergadering geweest, terwijl er voor de volgende maandag ook al een raadsvergadering op de agenda stond. 'Dus vroeg ik me in die tweet af over wat voor geheims we tussentijds nog moesten vergaderen.'

tweetprakke4ewethouder

Van het een kwam het ander: een journalist las de tweet, ging kijken en zag raadslid Klijnhout in de spotlights staan. De conclusie: het college heeft toch weer een vierde wethouder aangesteld, stond de volgende dag in de krant. Met de dag erop een rectificatie, in de vorm van de ware reden van de vergadering: de €120.000 onterecht uitgekeerde wachtgelden aan raadslid Klijnhout. Dat had de journalist uiteindelijk toch uit iemand weten te wringen.

Een verontwaardigde burgemeester Naafs liet dat laatste vervolgens onderzoeken door recherchebureau BING, dat het lek niet boven water kreeg. Wel toverde BING naast een factuur van €32.549 een aanbeveling op papier: het is beter niet te twitteren over besloten vergaderingen. Met die opmerking is Prakke het wel eens: 'De conclusie dat het niet zo handig is om over geheime vergaderingen te twitteren kan ik wel onderschrijven. Ik zal dat niet zo snel meer doen.'

Dat is iets anders dan spijt hebben, zegt Prakke: 'Want de oorzaak ligt in eerste instantie bij de administratieve fout van Klijnhout, om dat zo maar te benoemen. En in tweede instantie bij degene die gelekt heeft uit de besloten vergadering. Ik begrijp wel dat het verwarrend is, zodat in de berichtgeving in de pers de tweet soms als het lek wordt benoemd. Maar dat is even onjuist als vervelend.' 

Maar toch: zonder zijn tweet zou de journalist niet zijn gaan kijken, zou er geen berichtgeving zijn geweest, geen lek en geen duur onderzoek. Is het daarom achteraf gezien niet een erg duur tweetje? Prakke: 'Het komt niet door dat tweetje. Er heeft iemand gelekt uit een besloten vergadering. Had die iemand meteen gezegd: ik ben het geweest, dan had er geen onderzoek hoeven plaatsvinden.'

Wat niet onverlet laat dat Prakke de factuur van €32.549  voor het onderzoek wel erg hoog vindt. 'Het onderzoek op zich vind ik gerechtvaardigd. De hoogte van de factuur, daar verbaas ik me wel over, dat wil ik morgen ook aan de burgemeester vragen. Gezien het aantal interviews moet het bureau wel een erg hoog uurloon hanteren. Temeer daar ik, en helemaal niemand van mijn fractie ondervraagd is. Ik vind dat vreemd.'

Ook is het nog steeds moeilijk praten over de kwestie, omdat Prakke niet weet of de geheimhouding over die vergadering nog geldt. Prakke en D66 hebben sowieso weinig op met alle geheimhouding en besloten vergaderingen. 'Ik had voorzichtiger moeten zijn met twitteren, anderszijds vind ik dat er veel minder geheim vergaderd moet worden. Dan hoeven we niet meer zo geheimzinnig te doen en gebeurt dit soort dingen niet meer.'