Leersum

Vraagtekens rond financiering Binder

303

De financiering van het Leersumse dorpshuis de Binder zorgt voor vraagtekens. De exploitant betaalt geen huur, terwijl de maatschappelijke huurders de hoofdprijs moeten betalen. 

Dat blijkt uit cijfers die actiegroep Zonder Bieb geen Binder heeft weten te achterhalen. Volgens die cijfers betaalt Hydra -de commerciele exploitant van het Leersumse dorpshuis de Binder- de gemeente een ton aan huur voor 3208m2, maar krijgt het diezelfde ton gewoon terug. Voor de bibliotheek (671m2) is ooit dezelfde constructie bedacht, waardoor ook de bibliotheek feitelijk geen huur hoefde te betalen. Maar sinds de gemeente vorig jaar flink sneed in de subsidie zonder de huurprijs aan te passen, dreigt de bibliotheek met vertrek.

303

Dat zou volgens de actiegroep de ondergang betekenen van dorps- of cultuurhuis de Binder, omdat in dat geval maar weinig maatschappelijke organisaties in de Binder overblijven. Volgens hen moet de gemeente de huurpijs laten zakken, zodat de bibliotheek gewoon op de bovenverdieping van de Binder kan blijven. De gemeente wil dat de Binder verhuist naar beneden, zodat het de bovenverdieping opnieuw kan verhuren. Maar de bibliotheek zegt beneden niet uit de voeten te kunnen met alle boekenkasten, ook omdat Hydra de benedenruimte vaak verhuurt voor feesten en partijen, en de boeken dan niet meer veilig zouden zijn.

Hydra zou volgens de cijfers ook nog een exploitatievergoeding krijgen van €40.000. Wethouder Homan zegt dat de huurders niet onderling vergeleken kunnen worden. 'Hydra heeft geen contract met gouden randjes. Het is ongepast dat te zeggen. Integendeel, dit bedrijf lost een groot probleem voor ons op.'

De cultuurhuizen op de Heuvelrug drukken inmiddels als een loden last op de gemeentelijke begroting. De twee dorpshuizen zijn gebouwd in gouden economische tijden, met royale tarieven voor bouwers en aannemers. De jaarllijkse afschrijvingen bedragen €554.00 voor de Binder en €704.000 voor het Doornse cultuurhuis, en dat zal met een afschrijvingstermijn van veertig jaar nog tientallen jaren zo doorgaan. Daar staat slechts een handjevol huurpenningen tegenover. Het leeuwendeel van de vierkante meters in de dorpshuizen wordt gratis verhuurd aan de hoofdhuurders: in Leersum exploitant Hydra en in Doorn de gemeente zelf (2536 m2 van de 4116m2).

302

In Doorn heeft bibliotheekdirecteur Wolterbeek de boekenkasten wel tot in de coulissen weten terug te dringen. Wolterbeek betaalt daar nog maar de helft van de contractuele €140.000 pr jaar. Volgens Wolterbeek is zij al die jaren akkoord gegaan met de financiele constructies nadat de gemeente beloofde de huurverhogingen volledig te compenseren. Het in Doorn ontstane gat van €70.000 wil de gemeente dekken door de balies van de gemeentewinkel naar de grote hal te verplaatsen, en voor de ruimte van de gemeentewinkel nieuwe huurders te zoeken. Wethouder Homan onderhandelt daarover al enige maanden, net zoals in Leersum al een jaar wordt gepuzzeld aan een oplossing. De wethouders hebben van de gemeenteraad tot 1 april de tijd gekregen.

In Maarn is de situatie precies omgekeerd. Op dat dorpshuis rust niet de loden financiele last als op de Leersumse en Doornse cultuurhuizen. Bovendien is het dorpshuis in bezit van de gemeenschap zelf, en niet van de gemeente. Hier is de gemeente zelf huurder geworden, door een ruimte af te huren voor een bescheiden jongerencentrum. Aanvankelijk wilde gemeente de jongeren huisvesten in de verlaten gemeentewerf, maar dat stuitte op verzet van de buurt. Omdat het Maarnse dorpshuis na overleg de huurprijs liet zakken wil de wethouder de jongeren nu toch in het dorpshuis onderbrengen. 

Overigens is de Heuvelrugse problematiek met de bibliotheek niet uniek, problemen met bibliotheken spelen in heel Nederland, zoals afgelopen weekend te lezen viel in onder andere het NRC Handelsblad. Wel blijkt ook uit dat artikel dat bibliotheken worden gezien als een grote verworvenheid, en eventuele sluitingen als teloorgang van een belangrijk aspect van de welzijnsstaat. 

 

Artikel ism met het Utrechts Nieuwsblad, waarin het ook vandaag verscheen