Maarsbergen

Andersteinweg: definitief open

De Maarsbergse Andersteinweg wordt niet afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeenteraad wil het echt niet hebben.

Read More

De Andersteinweg -een landweggetje tussen Maarn en Woudenberg door landgoed Anderstein-  staat al op de agenda sinds eind vorige eeuw, toen het samen met de Maarnse Grindweg -een bosweggetje tussen Doorn en Maarsbergen- werd voorgedragen voor afsluiting. Ook daar botste sluipverkeer met de belangen van aanwonenden en vooral met die van de natuur. Toch werd destijds de Grindweg wel, maar de Andersteinweg niet afgelsoten.

Andersteinwegbord

Vorig jaar kwam de Andersteinweg terug op de agenda, op verzoek van landgoedeigenaar Van Beuningen, die er een tot kantoor omgebouwde boerderij en een druk bezochte golfclub runt. Ook diverse aanwonenden zeiden afsluiting te steunen, omdat er te vaak en vooral te hard zou worden gereden. Volgens de gemeente wordt die bewering bevestigd door verkeersmetingen. Toch keerde de gemeenteraad zich vorig jaar tegen het voorstel, omdat er geen draagvlak voor afsluiting zou bestaan.

Een aantal aanwonenden van de Ringelpoel -het verlengde van de Andersteinweg, dat ook dreigde te worden afgesloten voor doorgaand verkeer- heeft zich fel tegen aflsuiting uitgesproken. Ze kregen hierbij steun van een groep Maarsbergers, en van Woudenbergse forensen, die het weggetje gebruiken om snel bij NS-station Maarn te komen. De tegenstanders kwamen eerder inspreken bij de gemeenteraad.  Op een gemeenteraadsvergadering op locatie in Maarsbergen afgelopen januari maakten ze flink rumoer.

andersteinweg

Door een uitspraak van de bezwaarcommissie kwam de weg afgelopen week voor een vierde keer terug op de agenda. Volgens de bezwaarcommissie is het oorspronkelijke voorstel tot afsluiting door de gemeenteraad afgewezen zonder zorgvuldige afweging, terwijl aan dat voorstel juist uitgebreide onderzoeken en afwegingen ten grondslag liggen. In december was het college van benw het hier nog niet mee eens, inmiddels scharen de burgemeester en twee van zijn wethouders zich achter dat advies. Opvallend daarbiij was minderheidsstandpunt van verkeerswethouder Homan. 

Afgelopen week stemde de gemeenteraad opnieuw tegen het plan, ook nadat landgoedeigenaar Van Beuningen -de oorspronkelijke aanvrager- het voorstel kwam toelichten en verdedigen, voor een gehoor van wat lacherige raadsleden. Uitzondering bij de stemming was CU-raadslid Karssen, die het advies van de bezwaarcommissie zwaarwegend noemde,  en zei te vrezen voor de juridische consequenties van het negeren van dat advies.

De overige leden van de gemeenteraad stelden zich op het standpunt dat er nog altijd geen draagvlak bestaat voor afsluiting, en dat de gemeente Heuvelrug in principe geen wegen afsluit, tenzij dat echt nodig is.  Op de achtergrond speelt de ondertunneling van rond het grote kruispunt in Maarsbergen, die staat gepland voor 2015. Zolang de doorstroming In Maarsbergen niet goed is geregeld, mag de de Andersteinweg van de gemeenteraad niet worden afgesloten voor sluipverkeer.