Maarn

Gemeente vordert woning. Woningstichting naar rechter

De gemeente Utrechtse heuvelrug vordert een woning van de Maarnse woningstichting. Die vervolgens naar de rechter stapt.

Vorige week verbaasde de gemeente Utrechste heuvelrug met een persbericht over het vorderen van een woning aan de Schoollaan in Maarn. Gemeentes zijn bevoegd woningen te vorderen, maar dat gebeurt zelden, omdat het zo'n zwaar middel is. Volgens de gemeente is de woning gevorderd voor een bewoner van de Driebergse Zonstraat, wiens woning moet wijken voor nieuwbouw. De woningzoekende vrouw schreef zich in voor een woning in Maarn, waar ze met haar stadsvernieuwingsurgentie de eerste gegadigde was. Toch werd ze gepasseerd door de Maarnse woningbouwstichting, die haar urgentie niet rechtsgeldig vond.

'Toen hebben we als college besloten de eerstvolgde vrijkomende woning te vorderen, 'aldus wethouder Verhoef van de gemeente Utrechtse heuvelrug, die vind dat de vrouw niet gedupeerd mag worden door de houding van de Maarnse woninbouwstichting. De woning is inmiddels beplakt met het vorderingsbesluit, zoals wettelijk is vereist, maar de vrouw heeft de woning nog niet betrokken.

De Maarnse woningbouwstichting is het niet eens met de vordering, en is in beroep gegaan. De Raad van State doet naar verwachting in april uitspraak over de zaak. Secretaris Ab Keijman van de Maarnse woningbouwvereniging wil geen gedetaileeerde toelichting geven zolang de zaak onder de rechter is, maar zegt niet gelukkig te zijn met de situatie. Keijman verwacht overigens niet dat de ruzie met de gemeente zijn weerslag zal hebben op het Centrumplan, waarin beide organisaties samenwerken om iets te doen aan de bouwput middenin Maarn.