Heuvelrug

Hoogstambrigade restaureert bomen Sterkenburg

Hoogstamsterkenburg

Een groep vrijwilligers knapte afgelopen weekend de hoogstamfruitbomen in de moestuin van kasteel Sterkenburg op. Vrijwilliger Leen Doeve levert er op verzoek van Nieuwpost Heuvelrug een korte toelichting bij.

Vanouds had Sterkenburg een formele tuinaanleg uit de 18e eeuw. Dat was niet heel erg moeilijk, want de toen zes eeuwen oude ontginningssloten zorgen al voor rechte lijnen in het landschap. Hier en daar een dwarspad en de vakken voor de doolhof, de boomgaard, de moestuin waren klaar.

Hoogstamsterkenburg

Veel moeilijker was het om in de 19e eeuw volgens de Engelse mode een landschappelijke tuin te maken. De doolhof kon nog vervangen worden door een wandeling met gebogen paden. En de oprit kreeg een mooie bocht vanaf de Wetering. En verder was het een kwestie van stofferen met beuken en ander inlands hout maar ook met meer exotische bomen. Die staan er nog: in de boomgaard waar de vrijwilligers van de Hoogstambrigade aan het werk waren staan een paar majestueuze moerascipressen en een hele grote linde.

Gevolg is wel, dat de hoogstamfruitbomen die er staan soms een beetje wegkwijnen door een tekort aan licht en lucht.

Overigens werden hoogstamboomgaarden vaak aangelegd om het rendement van een stuk grond te verhogen. De eerste takken zaten zo hoog dat vee als schapen en koeien dat graasde en en passant voor bemesting zorgde niet bij het fruit kon.

De lunch voor de vrijwilligers werd door buurvrouw Maartje verzorgd. De organisatie van deze activiteit was in handen van Erik Heijenberg van de Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek.