Leersum

Hoeksteen terug in loopgraven

Hoeksteen1

De Leersumse basisschool de Hoeksteen is boos omdat de wethouder te weinig geld ter beschikking stelt voor renovatie. De school dreigt nu zelfs met juridische middelen.

Het oudercomite van de school stuurde vanmiddag een boos persbericht de wereld in. Nog bozer is de brief die het schoolbestuur tegelijkertijd aan het college stuurde, en waarin dat bestuur dreigt met juridische middelen. Volgens de brief breekt onderwijswethouder Van Oostrum eerder gedane beloftes, marchanderen zij en haar ambtenaren doorlopend met feiten en worden uitgangspunten gaande de onderhandelingen bijgesteld.

Hoeksteen1

Kern van de boosheid is het terugkomen op de eerder gedane belofte dat de Hoeksteen nog tien jaar in het huidige schoolgebouw in Leersum-Noord mag blijven, voordat het moet fuseren met basisschool de Schakel in Leersum-Zuid. Dat was de uitkomst van overleg, nadat de school vorig jaar hevig in verzet kwam tegen opheffing, waarbij de kinderen zouden moeten verhuizen naar de Schakel. Die opheffing werd daarop tien jaar uitgesteld. Pas in 2023 zou opnieuw bekeken worden of Schakel op moet gaan in Hoeksteen of andersom. 

brieffragment Hoesteen

Oudercomite en schoolbestuur zeggen in persbericht en brief dat de gemeente het beloofde budget voor renovatie van de Hoeksteen tijdens het overleg dat de laatste maanden is gevoerd plotseling heeft gehalveerd van een half naar een kwart miljoen euro, waarmee de school de renovatie niet meer kan uitvoeren. De wethouder zou dat hebben gerechtvaardigd omdat de renovatie maar voor een periode van tien jaar geldt, waar het halve miljoen voor twintig jaar zou zijn. Bovendien zou de wethouder met nieuwe leerlingprognoses op de proppen zijn gekomen, die een verlaging van het budget rechtvaardigen.

Volgens de school zou de gemeente de laatste tien jaar juist geld voor de Hoeksteen hebben achtergehouden, in afwachting van een definitieve oplossing. Om dat geld alsnog te krijgen geeft het schoolbestuur de gemeente tot 1 april de tijd de ingehouden budgetten alsnog over te maken. Als dat niet gebeurt overweegt de school de gemeente 'in gebreke te stellen', een eerste stap in een juridische strijd, inclusief dwangsommen.

brieffragment Hoeksteen

Nieuwspost Heuvelrug heeft de gemeente vanmiddag gevraagd om een reactie, totnogtoe helaas zonder resultaat (inmiddels -zaterdagmiddag- staat hieronder een reactie van de wethouder in Disqus). De ruzie met de Hoeksteen komt bovenop de problemen die eerder deze week aan het licht kwamen bij het voorstel voor nieuwbouw van twee scholen in Driebergen. Omdat de gemeente te maken heeft met dalende inkomsten vanuit Den Haag en teruglopende leerlingaantallen, dreigt de financiele bodem onder het ambitieuze Integraal Huisvestingsplan (IHP) weg te vallen. Wethouder Van Oostrum beloofde maandag nog voor de zomer met een actualisatie van dat IHP te komen. Pas daarna wordt de planvorming over nieuwe schoolgebouwen weer opgepakt.