Leersum

Wethouder houdt voet bij stuk; UPDATED

Hoeksteen2

Wethouder Van Oostrum houdt voet bij stuk: basisschool De Hoeksteen krijgt niet meer dan de al eerder toegezegde €250.000 voor renovatie. UPDATED, zie onder

Dat blijkt uit het persbericht dat de gemeente gisterenmiddag deed uitgaan, na ruggespraak van de wethouder met het college van benw. Volgens het persbericht is de €250.000 voldoende voor een renovatie van de buitenzijde van het gebouw, het deel waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Bovendien blijft er daarna nog geld over voor een opknapbeurt van de binnenkant, waar het schoolbestuur zelf verantwoordelijk voor is. 'Het schoolbestuur wordt voor een behoorlijk gedeelte uit de brand geholpen met het collegebesluit,' aldus het persbericht.

De kwestie rond renovatie van de Hoeksteen speelt al langer. Zeven jaar praten school en gemeente al over de renovatie, die om verschillende redenen telkens werd uitgesteld. Vorig jaar nog leek het op een vergelijk uit te komen, maar de laatste maanden is het overleg gestokt op een verschil van mening over de gemeentelijke bijdrage aan de renovatie. De school wil een half miljoen, de gemeente biedt een kwart miljoen. Volgens de school houdt de gemeente daarmee reeds toegekende gelden achter.

Volgens de gemeente is het kwart miljoen een logisch uitvloeisel van bestaand beleid, waaronder ook het 'uitgangspunt dat – in voorkomende gevallen – scholen gebruik moeten maken van leegstand in andere schoolgebouwen. Op deze wijze kan de gemeente verstandig omgaan met gemeenschapsgeld.' Uitiendelijk wil de gemeente dat de Hoeksteen -de enige school in Leersum-Noord- verhuist naar de voor een flink deel leegstaande schoolgebouw van de Schakel, een van de twee scholen in Leersum-Zuid.

Hoeksteen2

Vele ouders van de Hoeksteen vragen zich echter af waarom een goeddraaiende school als de hunne moet opgaan in een veel minder goed draaiende school als de Schakel, helemaal als daarmee de enige school in Leersum-Noord wordt opgedoekt. Op de achtergrond speelt een financieel verhaal; het schoolgebouw van de Schakel is voor veel minder geld op te knappen dan een volledige renovatie of nieuwbouw van de Hoeksteen zal kosten. Bovendien kan verkoop van het schoolterrein van de Hoeksteen – er past een aardig wijkje op- vele miljoenen in het gemeentelaatje brengen.

Vorige week vrijdag verraste het oudercomite met een boos persbericht, en het schoolbestuur met een boze brief aan het college. In het weekend reageerde wethouder Van Oostrum via Nieuwspost Heuvelrug alvast op de aantijgingen, gisteren vond zij ruggesteun bij haar collega-wethouders.

UPDATE: Uit de notulen van de collegevergadering van gisteren blijkt dat wethouder Van Oostrum nog heeft geprobeerd wat extra's te doen voor de Hoeksteen. Met een voorstel om een eventueel aanbestedingsvoordeel ten voordele van de school te laten is het college echter niet akkoord gegaan, om reden van precedentwerking. Zie notulen, punt 1