Heuvelrug

Snelle groei Schoonoord: versneld renoveren

805

De gemeente Heuvelrug gunt Schoonoord-Doorn versnelde nieuwbouw. Terwijl de bouw van andere scholen juist wordt vertraagd, of gekort. Het heeft alles te maken met veranderende leerlingprognoses.

De Zeister school voor voortgezet onderwijs Schoonoord krijgt €875.000 om de bestaande vestiging in Doorn uit te breiden en te renoveren. Zelf investeert de school 'een vergelijkbaar bedrag', aldus een persbericht van de gemeente. Met de investering krijgt de school zes nieuwe lokalen plus een extra verblijfsruimte. Een verbouwing stond al gepland voor 2015, deze wordt uitgebreid en vervroegd omdat de school kampt met 'explosieve groei van het aantal leerlingen'.

Met de uitbreiding hoeft Schoonoord geen lokalen meer te lenen in de nabijgelegen Gisbert Voetiusschool. Die lokalen wil de gemeente nu gebruiken voor de gedeeltelijke tijdelijke huisvesting van basisschool Kameleon, waarvoor na de zomer aan de bouw van een nieuwe school wordt begonnen. In toekomstige jaren kunnen ook drie andere scholen in Doorn-Noord van deze lokalen gebruik maken, wanneer voor hen aan nieuwbouw wordt gewerkt. Door deze constructie denkt de gemeente te bezuinigen op de uitgaven voor tijdelijke huisvesting.

Hoeksteen

Het besluit komt op een moment dat er flinke beroering is ontstaan, omdat andere scholen op de Heuvelrug juist minder geld krijgen dan ze hadden verwacht voor renovatie, of nieuwbouw. Zo is de nieuwbouw van de Driebergse scholen Ontdekkingsreis en Dolfijn-Zuid op de lange baan geschoven vanwege algemeen dalende leerlingprognoses. De Noord-Leersumse school de Hoeksteen krijgt voor de renovatie van het oude schoolgebouw €250.000 van de gemeente; de helft van het bedrag waar de school zelf op rekende. Zowel het schoolbestuur als het oudercomite van de Hoeksteen zijn hierover erg ontstemd, met boze brieven en persberichten tot gevolg. Het schoolbestuur zinspeelt zelfs op juridische maatregelen, omdat de gemeente geld bedoeld voor de school zou achterhouden.

805

School en gemeente overleggen al anderhalf jaar over een oplossing voor sluiting en verhuizing van de Hoeksteen. Volgens schoolbestuur en oudercomite is de gemeente gaande dat overleg teruggekomen op eerder gedane beloftes, verandert het spelregels en tovert het telkens nieuwe leerlingprognoses op tafel. Volgens wethouder Homan speelt de gemeente juist verstandig in op nieuwe ontwikkelingen, door niet halsstarrig vast te houden aan het eigen Integraal Huisvestingsplan IHP. 'Op het moment dat zo'n school volgens het IHP aan de beurt is ga je kijken naar de situatie en bepaal je welk bedrag er precies nodig is. Schoonoord groeit en heeft acuut meer ruimte nodig, dus krijgt het geld dat al gereserveerd stond, plus geld omdat het harder groeit dan verwacht, ' aldus Homan tijdens een persgesprek vorige week.

De situatie bij basisschool de Hoeksteen is volgens Homan anders, omdat er gerenoveerd wordt voor kortere tijd. De gemeente wil dat de Hoeksteen uiterlijk in 2022 verhuist naar het schoolgebouw van de Schakel, in Leersum-Zuid, of eerder, als leerlingaantallen nog sneller dalen dan al voorzien. Tot dat moment mag de school in het schoolgebouw in Leersum-Noord blijven. 'Deze school krijgt eigenlijk meer dan ze recht op heeft. Ik denk dat andere scholen zouden protesteren als we nog verder zouden gaan,' aldus Homan, die net als burgemeester Naafs vindt verder dat de Hoeksteen zorgvuldiger had moeten sparen, om hun gedeelte van de renovatie te kunnen bekostigen. 'Maar kennelijk hebben ze dat geld al uitgegeven,' aldus Naafs. 

Op de achtergrond speelt een groeiende concurrentiestrijd van scholen op de hele gehele Heuvelrug, waar leerlingaantallen harder dalen dan verwacht. Omdat ook de gelden uit Den Haag slinken, staat het ambitieuze IHP enigszins op losse schroeven. Morgen debatteert de gemeenteraad over de Hoeksteen, waarbij gerekend wordt op volle tribunes.